Tlačové správy

ĎAKUJEME VÁM!

Zväz obchodu SR a spoločnosti v ňom združené ďakujú všetkým svojim pracovníkom, ktorí počas týchto náročných dní a týždňov pracujú napriek riziku v predajniach, skladoch, logistických centrách a ďalších pracoviskách zabezpečujúcich chod predajní.

TÉMA DŇA: Dodržiavanie opatrení v obchodoch / Ako funguje dištančné vzdelávanie

Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR hosťom relácie Téma dňa v TA3 na tému "Dodržiavanie opatrení v obchodoch".

MIMORIADNE SPRÁVY: Prísnejšie opatrenia v obchodoch

Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR hosťom MIMORIADNYCH SPRÁV na RTVS na tému "Prísnejšie opatrenia v obchodoch".

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Stanovisko Zväzu obchodu SR k rozhodnutiu vlády SR k zatvoreniu väčšiny maloobchodných prevádzok

Zväz obchodu SR víta opatrenia vlády SR zamerané na ochranu životov a zdravia pracovníkov v odvetví obchodu. Uvedomujeme si pritom, že na zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva Slovenska je nevyhnutné zabezpečiť plynulé zásobovanie potravinami, liekmi, hygienickými potrebami, pohonnými hmotami a niektorými ďalšími tovarmi.

MIMORIADNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Aktuálna súhrnná  i nformácia v súvislosti s najnovšími opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu. Situáciu monitorujeme a komunikujeme so štátnymi orgánmi, najmä kvôli rozhodnutiam ohľadom prevádzky maloobchodných predajní. Len čo získame ďalšie spoľahlivé a potvrdené informácie, ihneď Vám ich poskytneme.