Tlačové správy

Tlačová správa Zväzu obchodu SR - podpora slovenskej produkcie slepačích vajec

Členovia Zväzu obchodu SR podporujú slovenskú produkciu vajec 

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR - Ceny potravín sú stabilizované, zamerať sa treba na kvalitu a dostupnosť potravín

Členovia Zväzu obchodu SR sú jednotní v názore, že záujem štátu v rámci problematiky predaja potravín by sa nemal sústrediť len na najnižšie ceny, ale v prvom rade na kvalitu, pôvod a bezpečnosť potravín. V neposlednom rade by sa mal štát snažiť o zabezpečenie dostupnosti potravín na vidieku.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Zväz obchodu SR má nového prezidenta

Prezidentom Zväzu obchodu SR je od 1. decembra 2023 Filip Kasana, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, SD.

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR - PRIESKUM : Spotrebitelia dôverujú hlavne slovenským potravinám.  Nedôvera panuje pri potravinách poľského pôvodu

Pre spotrebiteľov na Slovensku sú v súčasnosti tromi hlavnými faktormi pri nákupe potravín čerstvosť, kvalita a cena Zároveň je pre väčšinu spotrebiteľov slovenský pôvod potravín silnou preferenciou, pretože si spájajú slovenské potraviny s kvalitou, čerstvosťou a podporou domácej ekonomiky Slováci akceptujú aj potraviny českého či nemeckého pôvodu, naopak silná nedôvera panuje voči poľským potravinám

Stanovisko Zväzu obchodu SR k problému tzv. potravinových púští

Limitovaný prístup k potravinám najmä v menších obciach do 500 obyvateľov vníma Zväz obchodu SR ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém, na ktorý upozorňujeme dlhodobo. Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné.   

TLAČOVÁ SPRÁVA - Prístupnosť a obslužnosť odberného miesta bez rozdielu pre každého

Zálohový systém na Slovensku má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako je však dôležitá aj ústretovosť a prístupnosť systému pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených občanov.