Tlačové správy

UZNESENIE VLÁDY SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu 

UZNESENIE VLÁDY SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

U Z N E S E N I E  V L Á D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y č . 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu   (t.j. najmä zákaz vychádzania)

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania).

Stanovisko Zväzu obchodu SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID-19

Zväz obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19 s podmienkou, že bude vykonávané na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR platné od zajtra, t.j. 15.10.2020, 6:00 hod., ktoré sa týka prevádzok a hromadných podujatí.