Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 22.09.2020 - TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k odpadovej legislatíve, potravinovej legislatíve a coronavírusu.

Stanovisko Zväzu obchodu SR k odmenám pre pracovníkov v prvej línii

Zväz obchodu SR vyzýva predsedu vlády SR Igora Matoviča a celú vládu SR, aby prehodnotili okruh pracovníkov, ktorí majú dostať odmenu za výkon práce v čase krízy a zaradili doň aj pracovníkov potravinárskych predajní a predajní s hygienickými potrebami.

Stanovisko Zväzu obchodu SR - odkladný účinok neúmerne vysokých pokút

Zväz obchodu SR (ZO SR) víta legislatívnu aktivitu Ministerstva hospodárstva SR a vlády SR na základe ktorej by sa mala  do legislatívy zaviesť možnosť odkladného účinku odvolania pri neúmerne vysokých pokutách pre obchodné spoločnosti. Zväz dlhodobo upozorňoval na nehoráznosť v právnych predpisoch, podľa ktorej mala byť pokuta zaplatená skôr, ako rozhodnutie o jej udelení nadobudlo právoplatnosť. Členovia ZO SR veria, že Národná rada SR vládny návrh prijme a odstráni tým jasnú legislatívnu a vecnú skrivodlivosť.  

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR -  Nedeľný predaj, stravné poukážky, legislatíva a navrhované zmeny

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k nedeľnému predaju, stravným poukážkam, legislatíve a navrhovaným zmenám

Stanovisko Zväzu obchodu SR k úprave nedeľného predaja

Zväz obchodu SR  (ZO SR) navrhuje nadviazať na doterajšiu legislatívu týkajúcu  sa otváracích hodín v maloobchodných prevádzkach počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj. Mnohé členské štáty EÚ už prijali a dlhodobo v praxi uplatňujú zákonné obmedzenia nedeľného predaja a ostatných dní pracovného pokoja. Výnimky sa týkajú zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach, benzínových čerpadlách a v turistických oblastiach.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri uvoľňovaní reštrikcií - 2. fáza

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým upravuje podmienky pri uvoľňovaní reštrikcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 od stredy 6. mája 2020.