Správy

U Z N E S E N I E  V L Á D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y č . 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu   (t.j. najmä zákaz vychádzania)

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania).

Stanovisko Zväzu obchodu SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID-19

Zväz obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19 s podmienkou, že bude vykonávané na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.

Obchodníci podporujú dobrovoľné testovanie na COVID-19, majú však jednu podmienku

Zväz obchodu (ZO) SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19, ale s podmienkou, že sa bude vykonávať na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.

Zväz obchodu: Podporujeme testovanie na COVID-19, ale bez sankcií

Výpadky pracovníkov v dôsledku sankcií by znamenali značné bezpečnostné riziko, ohrozenie zásobovania obyvateľstva potravinami a iným základným tovarom, nebezpečenstvo panického nakupovania a ďalších negatívnych javov.

Košický kongres Samoška sa presúva do online prostredia

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia a s ňou súvisiace hygienické opatrenia zo strany vlády v súčasnom období neumožňujú organizáciu hromadných podujatí, vrátane kongresov. 

Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: Pokiaľ sa objaví niekde medzi zamestnancami nositeľ koronavírusu, celý kolektív musí ísť do karantény.

Počet nových prípadov koronavírusu na Slovensku rapídne stúpa. Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Zdražie chlieb a rožky? Pekárov dusia príplatky

Drahšie pečivo, obmedzená prevádzka a ďalší ľudia bez práce? Pekári tvrdia, že nemajú na výber. Ich biznis od začiatku budúceho roka opäť zasiahne skokové zvýšenie minimálnej mzdy.

Sprísnené opatrenia s nami nik nekonzultoval, sťažujú sa obchodníci

Hodiny pre seniorov neboli podľa šéfa Zväzu obchodu Katriaka potrebné.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR platné od zajtra, t.j. 15.10.2020, 6:00 hod., ktoré sa týka prevádzok a hromadných podujatí.