Kontakt

Zväz obchodu SR
Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava - Ružinov

Tel.: +421 2 58 233 224, -226
Fax: +421 2 58 233 222

e-mail: sekretariat@biznis.sk
URL: www.biznis.sk

IČO: 30808839
DIČ: 2020858246

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č.ú.: SK4111000000002662020042