Potravinová legislatíva

Legislatíva SK:  


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
  • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
  • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

  • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

  • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

Novinky v potravinovej legislatíve za posledný polrok:
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené FEBRUÁR 2020
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené JANUÁR 2020
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené DECEMBER 2019 (stav k 31.12.2019) 

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené NOVEMBER 2019
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené OKTÓBER 2019