Potravinová legislatíva

Legislatíva SK:  


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
  • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
  • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

  • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

  • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

NOVINKY V POTRAVINOVEJ LEGISLATÍVE ZA POSLEDNÝ POLROK:

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené FEBRUÁR 2021

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené JANUÁR 2021 

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené DECEMBER 2020 (stav k 31.12.2020)

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené NOVEMBER 2020 (stav k 30.11.2020)