Tabaková sekcia

Predseda: 
Ing. Igor Ormandy (MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s.)
Členovia:

  • ABICON Trade, spol. s r. o.
  • CBA SK, a. s.      
  • GGT, a. s. 
  • GS1 SLOVAKIA
  • Imperial Tobacco Slovakia, a. s. 
  • JTI SLOVAK REPUBLIC, s. r. o.                                                     
  • MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a. s. 
  • MY & MI, s. r. o.                                  
  • PHILIP MORRIS SLOVAKIA, s. r. o.