Výhody členstva

Nezávislá, dobrovoľná, stavovská, nepolitická organizácia
zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu
 
ZO SR ponúka
 
ochranu oprávnených záujmov a potrieb podnikateľských subjektov
 
aktívnu účasť na legislatívnom procese – tvorbe zákonov a ďalších zákonných predpisov
 
priamu interakciu s predstaviteľmi štátnej správy a ďalšími odborníkmi
 
  informovanie a poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov
 
  účasť na kolektívnych vyjednávaniach
 
 bezplatné vzdelávanie pre obchodníkov – podnikateľov a ich zamestnancov, predovšetkým k uplatňovaniu nových právnych predpisov
 
kontakty s ďalšími podnikateľmi a firmami