Vážené dámy, vážení páni,
v tomto období pripravujete daňové priznania za rok 2022.  Aj teraz máte možnosť rozhodnúť o tom, ako sa využije príslušná čiastka Vami zaplatenej dane za uplynulý rok.
Obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste opätovne využili túto možnosť a podporili činnosť Zväzu obchodu SR aj týmto spôsobom.
Prosíme Vás, aby ste  pri podaní daňového priznania za rok 2021 podporili ZO SR formou poukázania  časti zaplatenej dane (2%) v prospech: Nadácia Dobrý obchodník, so sídlom Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 42267781, DIČ: 2023719500, ktorej zakladateľom je Zväz obchodu SR.
Poukázané prostriedky využívame na realizáciu cieľov našej spoločnej organizácie, t.j. najmä obhajovania záujmov členov  ZO SR a celého odvetvia obchodu, pri vzdelávacích a propagačných aktivitách ZO SR a pri udržiavaní a zlepšovaní kvality služieb, poskytovaných všetkým členom.
Aj na Vás záleží, do akej miery bude môcť Zväz obchodu SR pokračovať vo svojej práci a či bude môcť rozširovať svoje aktivity.
Veľmi pekne ďakujeme tým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí Nadáciu Dobrý obchodník podporili v minulých rokoch.
Taktiež ďakujeme už teraz tým, ktorí sa rozhodnú využiť túto možnosť v tomto  roku. 
 
S úctou 
  
Zuzana Holičková
Správca Nadácie Dobrý obchodník