Environmentálna sekcia

Predseda: 
RNDr. Michal Sebíň, PhD. (NATUR-PACK, a. s.)
Členovia:                                                                            

  • CBA SK, a. s. 
  • ESSPRIT, s. r .o.
  • INCOMA Slovakia, s. r. o.
  • NATUR-PACK, a. s.