PREDSTAVENSTVO ZO SR

JUDr. Martin Katriak 

prezident  

doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD. - I. viceprezident
Jaroslav Fotul - viceprezident
Ing. Pavol Mikušiak - viceprezident
Ing. Roman Pócs, MBA - viceprezident
Mgr. Ivan Kubányi - člen predstavenstva
Ing. Štefan Mácsadi - člen predstavenstva
Ing. Tatiana Mókosová - členka predstavenstva
Ing. Igor Ormandy - člen predstavenstva
RNDr. Michal Sebíň, PhD. - člen predstaventsva
JUDr. Albín Sladovník - člen predstavenstva
Ing. Bohumila Tauchmannová - členka predstavenstva
Michal Želinský - člen predstavenstva
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA ZO SR

Ing. Jozef Fiebig

predseda  

Ing. Vladimír Šinák - podpredseda
JUDr. Peter Siman - člen dozornej rady
Ing. Milan Surovec - člen dozornej rady
Ing. Peter Zupka   - člen dozornej rady

SEKRETARIÁT ZO SR

Mgr. Ľubica Schulczová - generálna sekretárka
e-mail: gs@biznis.sk
mobil: +421 911 700 798
tel. č.: +421 2 58 233 226
fax č.: +421 2 58 233 222
Mgr. Zuzana Holičková - výkonná tajomníčka
e-mail: sekretariat@biznis.sk
mobil: +421 911 908 039
tel. č.: +421 2 58 233 224
fax č.: +421 2 58 233 222