PREZIDENTKA Zväzu obchodu SR

MACHÚTOVÁ Nadežda

PREDSTAVENSTVO

KONŠTIAK Pavol, doc. Ing. PhD. - I. viceprezident
LABAŠ Miroslav - viceprezident
MÁCSADI Štefan, Ing. - viceprezident
MIKUŠIAK Pavol, Ing. - viceprezident
DANIELOVIČ Erik, Ing. - člen predstavenstva
KUBÁNYI Ivan, Mgr. - člen predstavenstva
MÓKOSOVÁ Tatiana, Ing. - členka predstavenstvaMORAVSKÝ Jozef - člen predstavenstvaORMANDY Igor, Ing. - člen predstavenstva
PÓCS Roman, MBA - člen predstavenstva
SEBÍŇ Michal, RNDr. PhD. - člen predstavenstva
SLADOVNÍK Albín, JUDr. - člen predstavenstva
TAUCHMANNOVÁ Bohumila, Ing. - členka predstavenstva
ŽELINSKÝ Michal - člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

KASANA Filip, JUDr.

predseda  

FIEBIG Jozef, Ing. - člen dozornej rady
SUROVEC Milan, Ing. - člen dozornej rady
ŠINÁK Vladimír, Ing. - člen dozornej rady
ZUPKA Peter, Ing. - člen dozornej rady

SEKRETARIÁT

Mgr. Ľubica Schulczová - generálna sekretárka
e-mail: gs@biznis.sk
mobil: +421 911 700 798
tel. č.: +421 2 58 233 226
Mgr. Zuzana Holičková - výkonná tajomníčka
e-mail: sekretariat@biznis.sk
mobil: +421 911 908 039
tel. č.: +421 2 58 233 224