Sekcia pre poradenstvo a vzdelávanie

Predseda:
Ing. Tatiana Mókosová (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava)
Členovia:

 • CBA SK, a. s.                                                                                      
 • COOP Jednota Slovensko, s. d.    
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • GGT, a. s.
 • MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a. s. 
 • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Bratislava
 • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky
 • Spojená škola Štefánikova, Bardejov
 • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava
 • SOŠ obchodu a služieb Trenčín
 • SOŠ podnikania, Žilina
 • SOŠ Vranov nad Topľou  
 • U&SLUNO SK, s. r. o.