Sekcia pre poradenstvo a vzdelávanie

Predseda:
Ing. Tatiana Mókosová (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava)
Členovia:

  • CBA SK, a. s.                                                                                      
  • COOP Jednota Slovensko, s. d.    
  • INCOMA Slovakia, s. r. o.
  • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Bratislava
  • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky
  • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava
  • Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce