O nás/ ZO SR

Zväz obchodu Slovenskej republiky je nezávislá, dobrovoľná, stavovská, nepolitická organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu ZO SR, ktorá ponúka:

  • ochranu oprávnených záujmov a potrieb podnikateľských subjektov
  • aktívnu účasť na legislatívnom procese – tvorbe zákonov a ďalších zákonných predpisov 
  • priamu interakciu s predstaviteľmi štátnej správy a ďalšími odborníkmi 
  • informovanie a poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov 
  • účasť na kolektívnych vyjednávaniach 
  • bezplatné vzdelávanie pre obchodníkov – podnikateľov a ich zamestnancov, predovšetkým k uplatňovaniu nových právnych predpisov 
  • kontakty s ďalšími podnikateľmi a firmami