Správy

O NAŠICH ČLENOCH - Philip Morris uvádza na trh v Slovenskej republike novú generáciu zariadenia na nahrievanie tabaku IQOS ILUMA

Philip Morris predstavuje revolučnú technológiu SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM využívajúcu indukčný ohrev.

O NAŠICH ČLENOCH - Ekológia a úspora energií majú v COOP Jednote spoločný smer

Maloobchodná sieť COOP Jednota ako zodpovedný obchodník napĺňa v rámci podnikania aj enviromentálny rozmer. Enviromentálna politika spoločnosti má niekoľko smerov, ktorých spoločným menovateľom je, aby obchodná činnosť najväčšieho slovenského obchodného systému mala minimálny dosah na životné prostredie.

Do potravinových púští sa nikomu nechce

Prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová zdôraznila, že štát by si mal uvedomiť, že dostupnosť maloobchodných predajní na vidieku sa musí považovať za službu vo verejnom záujme. Prináša benefity, akým je zvýšenie kvality života, podpora lokálnej ekonomiky či rozvoj vidieka a turistiky.

O NAŠICH ČLENOCH - Veľkoobchod Labaš spolieha v komunikácii na GFI KerioConnect

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že Labaš, najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami, využíva riešenie GFI KerioConnect na efektívnu podnikovú komunikáciu. Riešenie, ktoré nasadila a spravuje firma RD-System Slovakia, poskytuje pracovníkom spoločnosti komfortnejšiu prácu s e-mailami, vyššiu produktivitu a vyššiu úroveň bezpečnosti.

Shrinkflácia: Za rovnakú cenu dostávame menej, výrobcovia kvôli vysokým nákladom zmenšujú balenia

Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu SR:  „Informovaný spotrebiteľ robí lepšie rozhodnutia a dôverujúci spotrebiteľ nakupuje viac ".   

Do Bratislavy sa vracia náš staronový reťazec

V hlavnom meste vznikne vlajková predajňa známej siete. Získala atypické priestory v top lokalite a otvorí v priebehu pár mesiacov.

O NAŠICH ČLENOCH - Prazdroj ako zbierka motýľov: Správa o udržateľnosti 2021

Starostlivosť o ľudí a krajinu sú nám v Plzeňskom Prazdroji blízke a postavili sme na nich aj našu stratégiu udržateľnosti, ktorú integrujeme do všetkých oblastí nášho podnikania. Naším cieľom je nielen minimalizovať náš vplyv na planétu, ale v spolupráci s partnermi prichádzať s riešeniami, ktoré k nej budú šetrné. Pre mnohé oblasti chceme byť priekopníkom nových prístupov. Pretože aj malá zmena k lepšiemu, ktorú urobíme dnes, môže mať do budúcna veľký vplyv.

Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu SR:  Ďalšia poslanecká novela do neznáma?

Aj takto by sa dala pomenovať novela, ktorú predkladajú poslanci NR SR a ktorou sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Novela je už v druhom čítaní. Zväz obchodu SR ako organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu, vyvíja úsilie, aby sa podobné novely prijímali v riadnom legislatívnom procese, po dôkladnej analýze a vyhodnotení, aký efekt a úžitok novela prinesie.

O NAŠICH ČLENOCH - Martin Kozák, výkonný riaditeľ, Labaš: V kríze musíte byť ešte viac viditeľní

Spoločnosť Labaš stojí za najväčším veľkoobchodom na Slovensku, franšízovou sieťou predajní Fresh i sieťou 33 vlastných supermarketov Fresh Plus. Pandémia ani inflácia pre ňu nie je dôvodom, aby zmenila svoje investičné plány, preto pripravuje expanziu v rámci celého východného Slovenska.