Ako a prečo sa stať členom ZO SR

Podmienky ČLENSTVA vgo Zväze obchodu SR:

 • Primárnym cieľom je kvalifikovane rozhodnúť o prijatí za člena.
 • Sekundárnym cieľom je možnosť efektívneho a vysoko profesionálneho spôsobu poskytovania služieb na základe poznania ich základných firemných údajov.
 • Terciálnym cieľom je mať k dispozícii údaje potrebné pre činnosť sekretariátu Zväzu obchodu SR.

Na základe tohto rozhodnutia máte možnosť vyplniť Prihlášku za člena obchodnej spoločnosti kandidujúcej na členstvo do Zväzu obchodu SR a stať sa tak jej právoplatným členom.

Svojim členom ponúkame:

 • Spoluprácu pri tvorbe etického podnikateľského prostredia,
 • Presadzovanie spravodlivého a environmentálneho podnikateľského prostredia,
 • Aktívnu účasť na legislatívnom procese,
 • Presadzovanie záujmov všetkých obchodníkov a podnikateľov v cestovnom ruchu,
 • Informovanie a právne poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov,
 • Vzdelávanie nie len obchodníkov, ale aj zamestnancov,
 • Účasť na kolektívnych vyjednávaniach,
 • Využívanie podpory podnikania pomocou tuzemských a zahraničných programov,
 • Kontakty s firmami podnikajúcimi v obchode a cestovnom ruchu, ako aj v ďalších odvetviach,
 • Účasť na prezentačných a odborných podujatiach,
 • Získanie prestíže člena Zväzu obchodu SR.

Hlavné funkcie ZO SR:

 • Stavovská, podnikateľská
 • Zamestnávateľská
 • Informačná
 • PR, prezentačná
 • Organizačná
 • Vzdelávacia
 • Komerčná

F1 - zastupovanie podnikateľov - obchod, presadzovanie ich záujmov, vytváranie kvalitného podnikateľského prostredia
F2 - odbory, kolektívne vyjednávanie
F3 - aktuálne informácie, analýzy
F4 - mediálna politika, imidž
F5 - rokovania, akcie
F6 - vzdelávacie podujatia
F7 - kontakty - databázy, stretnutia na akciách (F5, F6)

Tri základné piliere:

 • Ekonomický
 • Zamestnávateľský
 • Intelektuálny

E- ekonomický - zdroje na náklady aj investície spojené s fungovaním uvedených faktorov
Z- zamestnávateľský - počet zamestnancov zamestnaných v podnikateľských subjektoch združených vo zväze vytvára jeho pozíciu a je i dobrým vyjednávacím argumentom dôležitý predovšetkým pre F1, F2, F4
I - intelektuálny - každý člen predstavuje potenciál vedomostí, posudkov a skúseností Podmienky ČLENSTVA vo Zväze obchodu SR: