Správy

Agrofórum 2019 – podpora domácich potravín

Vlastné potraviny zo slovenskej pôdy, nosná téma Agrofóra 2019. Na konferencii sa stretli slovenskí a českí odborníci z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Zhodli sa na tom, že treba zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajín.    

Slovenskí pekári posilňujú svoje postavenie na trhu

Pekári združení vo zväze stáli v poslednom roku pri zrode viacerých významných udalostí. So Zväzom obchodu SR vypracovali a podpísali Memorandum o poctivom obchode, ktoré má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe.   

Prezident Zväzu obchodu SR M. Katriak o dôsledku nových regulácií

O reálnych dôsledkoch týchto opatrení na obchod a spotrebiteľov sme sa rozprávali s Martinom Katriakom, prezidentom Zväzu obchodu SR.   

Výhrady k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Obchodníci apelujú na parlament, aby sa stotožnil s výhradami prezidenta k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nepáči sa im najmä to, že pokuty budú musieť uhradiť ihneď, ešte pred tým, ako o ich námietkach rozhodne odvolávací orgán. Problémom je podľa obchodníkov aj príliš voľný výklad toho, čo sú neprimerané podmienky. Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na tom, že chce chrániť dodávateľov potravín a zákazníkov.   

Nové pravidlá pre reťazce

Už o pár týždňov čakajú naše obchody veľké zmeny.   

Zväz obchodu vyzýva parlament, aby prijal pripomienky prezidenta

Zväz obchodu vyzýva parlament, aby prijal pripomienky prezidenta k vetovanému zákonu o primeraných podmienkach.    

TLAČOVÁ SPRÁVA - Zákon o neprimeraných podmienkach v schválenej podobe ohrozí dodávateľov, ktorých mal chrániť

Slovenské spoločnosti združené v ZO SR, SAMO, SZZV a SZVPS majú záujem na riešení skutočných problémov slovenských výrobcov potravín a sú pripravení sa na tom podieľať. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, v podobe v schválenej v Národnej rade SR, je však  kontraproduktívny a môže súčasnú situáciu zhoršiť. T ieto združenia preto vyzývajú poslancov parlamentu, aby prijali pripomienky prezidenta.   

Potravinári: Zákon o neprimeraných podmienkach ohrozí dodávateľov

S uspokojením sme prijali informáciu, že prezident SR vrátil novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami na opätovné prerokovanie do NR SR, uviedol prezident ZO SR M. Katriak.

Obchodníci lobujú u poslancov, aby zmenili zákon o neprimeraných podmienkach

Slovenské spoločnosti združené v Zväze obchodu (ZO) SR, Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO), Slovenskom združení pre značkové výrobky (SZZV) a v Slovenskom združení výrobcov piva a sladu (SZVPS) vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby prijali pripomienky prezidenta SR k vetovanému zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zákon v schválenej podobe podľa nich ohrozí dodávateľov, ktorých by mal chrániť.