Zväz obchodu SR víta ambíciu vlády zabezpečiť stabilitu podnikateľského prostredia

Dôsledná revízia a prijímanie právnych predpisov, ktoré nebudú ukladať povinnosti nad rámec legislatívy EÚ, je pre členov Zväzu obchodu SR pozitívna správa.
Bratislava 14. novembra (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta ambíciu vlády SR zabezpečiť stabilitu podnikateľského prostredia, čo sa týka legislatívnej predvídateľnosti, eliminácii skráteného legislatívneho konania a odstraňovania administratívnej záťaže. Uviedol to zväz v reakcii na schválené programové vyhlásenie vlády (PVV). “Oceňujeme snahu vlády SR o partnerský dialóg so súkromným sektorom a zachovanie zdravého konkurenčného prostredia, ktoré prispieva k ekonomickému rastu Slovenska,” spresnili obchodníci. ZO SR vníma s porozumením snahu vlády o zvyšovanie sociálneho štandardu obyvateľov. “Na strane druhej očakávame však korektný dialóg s podnikateľským sektorom, ktorý vytvára hodnoty pre národné hospodárstvo, a to najmä pri riešení minimálnej mzdy, daní a odvodov,” podčiarkol zväz obchodu. "Rešpektujeme snahu vlády zabezpečiť monitoring vývoja cien základných potravín, k čomu členovia Zväzu obchodu SR pristúpia konštruktívne. Pevne však veríme, že vláda nepristúpi k zavedeniu osobitných regulačných nástrojov, ktoré by mohli deformovať fungovanie celej agropotravinárskej vertikály. V aktuálnej situácii na trhu, keď má inflácia klesajúci trend, nevidíme dôvody na regulačné intervencie štátu," zdôraznil zväz. "Pozitívne vnímame ambíciu vlády na zavedenie podporných mechanizmov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti agropotravinárskej produkcie na Slovensku. Pre členov Zväzu obchodu SR je veľmi dôležitý záväzok vlády orientovaný na podporu dostupnosti potravín na vidieku ako služby vo verejnom záujme. Očakávame, že tento záväzok nebude mať iba deklaratórny charakter, ale reálne naplnenie, ktoré pomôže zvýšiť kvalitu života na vidieku," doplnili obchodníci združení v ZO SR. Dôsledná revízia a prijímanie právnych predpisov, ktoré nebudú ukladať povinnosti nad rámec legislatívy EÚ, je pre členov Zväzu obchodu SR pozitívna správa. “Vzhľadom na tento záväzok nevidíme priestor na sprísňovanie regulácie obchodných vzťahov v oblasti predaja potravín, keďže aktuálne platná legislatíva ide ďaleko nad rámec pravidiel EÚ,” dodal Zväz obchodu SR. PVV schválil vládny kabinet na svojej schôdzi v pondelok 13. novembra, v utorok začala s prerokúvaním PVV Národná rada SR.