Zisťovali, koľko odpadu ubudlo z triedeného zberu po zavedení zálohovania. Správca je spokojný

Zavedenie zálohovania sa podpísalo pod výrazný pokles množstva plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Vyplýva to z najnovších analýz, ktoré zrealizovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK. Ich výsledky pritom porovnali s predošlými analýzami z obdobia pred zavedením zálohovania.

Zavedenie zálohovania sa podpísalo pod výrazný pokles množstva plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Vyplýva to z najnovších analýz, ktoré zrealizovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK. Ich výsledky pritom porovnali s predošlými analýzami z obdobia pred zavedením zálohovania.
Správcu zálohového systému, ktorý zodpovedá za technické a logistické fungovanie zálohovania, sme sa pýtali, ako výsledky hodnotí a či zodpovedajú jeho predpokladom.
V článku sa dozviete:
* koľko PET fliaš medziročne odbudlo z triedeného zberu – hmotnostne aj objemovo,
* aká je situácia v prípade plechoviek,
* koľko obalov sa vyzbieralo prostredníctvom zálohovania.
Z kontajnerov ubudlo 85 % obalov
Minuloročné analýzy NATUR-PACK-u ukázali, že minimálne hmotnostné zastúpenie vybraných typov nápojových obalov z plastov, ktoré od 1. januára 2022 patria medzi zálohované obaly, bolo na úrovni v žltých kontajneroch na úrovni 15,66 % a maximálne zastúpenie dosahovalo 39,13 %.Priemerná hodnota podielu nápojových obalov z plastov v analyzovaných vzorkách v roku 2021 bola 21,58 %.
Na druhej strane v roku 2022 bolo minimálne hmotnostné zastúpenie vybraných typov nápojových obalov z plastov, ktoré spadali pod zálohované typy (a buď ešte neboli označené symbolom (Z) alebo už mali takéto označenie), na úrovni 1,14 %. Maximálne zistené zastúpenie bolo na úrovni 7,12 % a priemer dosiahol 3,14 %.
„Pri hmotnostnom vyjadrení, pri vybraných typoch nápojových obalov z plastov, ktoré sú od 1. januára 2022 zálohované, a ktoré boli súčasťou triedeného zberu, tieto poklesli z 21,58 % v roku 2021 na 3,14 % v roku 2022. Tento hmotnostný pokles plastových obalov na nápoje predstavuje 85,45 %,“ zhrnul Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK.
„Pri objemovom vyjadrení je to ešte väčší pokles. Kým v roku 2021 zaberali nápojové obaly z plastov v priemere až 30,44 %, do polovice roka 2022 poklesla táto hodnota na 4,15 %, čo predstavuje pokles o 86,37 %. Veľmi podobné hodnoty poklesu boli zistené aj pri nápojových plechovkách,“ doplnil M. Brinzík.
V prípade kovových obalov (plechoviek) priemerné hmotnostné zastúpenie pokleslo z vlaňajších 6,60 % na tohtoročných na 1,09 %, čo znamená podobne výrazný pokles ako v prípade PET fliaš, a to o 83,48 %. Z hľadiska objemu NATUR-PACK zaznamenal medziročné zníženie o 85,39 % z vlaňajších 9,31 % na 1,36 %.
Správca je spokojný
Správca zálohového systému, ktorého sme oslovili s otázkami, vníma výsledky analýz v réžii NATUR-PACK-u ako úspech. Poukazuje pritom na to, že cez zálohovanie sa od začiatku roka vyzbierali už stovky miliónov obalov. Práve tie podľa výsledkov analýz z odbudli z farebných kontajnerov.
„Veľmi nás teší, že Slováci sa do zálohovania aktívne zapojili a vyzbierali spoločne už takmer 450 miliónov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Zároveň sa aj pomocou zálohovania naštartovala intenzívna komunikácia ohľadne významu triedenia odpadov z obalov a spotrebitelia vidia, že každý môže byť súčasťou zmeny ktorá má pozitívny dopad na prostredie v ktorom žije,“ uviedla pre Odpady-portal.sk Lucia Morvai, riaditeľka pre komunikáciu Správcu zálohového systému.
„Pri spustení zálohového systému sme sa stretávali aj s postojmi, že zálohovanie na Slovensku fungovať nebude, že spotrebitelia si nezvyknú na zmenu a budú nápojové obaly naďalej krčiť a vyhadzovať. Aj na základe najnovších dát a analýz však vidíme, že zálohovanie si v krátkom čase našlo svojich podporovateľov. Spotrebitelia obaly chcú vrátiť naspäť na odberné miesta a záloh 15 eurocentov je pre nich dostatočná motivácia na to, aby tak spravili,“ doplnila L. Morvai.
Úbytok PET fliaš a plechoviek sa navyše môže v najbližších mesiacoch ešte prehĺbiť. Aj keď zálohovanie bolo na Slovensku spustené od januára 2022, do konca júna ešte platilo prechodné obdobie, počas ktorého predajne mohli dopredať aj nápoje v nezálohovaných obaloch. Až od 1. júla sa na Slovensku môžu predávať už len nápoje v zálohovaných plastových fľašiach a plechovkách. Cieľom správcu je 90-percentná návratnosť do roku 2025.


Zdroj: [17.08.2022; odpady-portal.sk; Spravodajstvo; 00:00; Radovan Potočár]
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106942/vplyv-zalohovania-na-triedeny-zber-odpadu.aspx