Zálohovanie PET fliaš – za a proti

Proti zavedeniu vratných fliaš a plechoviek stojí veľká časť výrobcov a obchodníkov, ktorá ho považuje za nezmyselné plytvanie peniazmi. Argumentuje aj tým, že mnohé okolité krajiny systém odmietli ako neefektívny. 

Simona Simanová, moderátorka: „Veľké obchodné reťazce dnes podporili systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Ten by mohol začať na Slovensku platiť od januára 2022. Slovenská aliancia moderného obchodu je údajne pripravená znášať aj náklady spojené so zmenou systému. Proti zavedeniu vratných fliaš a plechoviek stojí veľká časť výrobcov a obchodníkov, ktorá ho považuje za nezmyselné plytvanie peniazmi. Argumentuje aj tým, že mnohé okolité krajiny systém odmietli ako neefektívny.“
László Sólymos, minister životného prostredia SR (Most-Híd): „Neexistuje krajina, ktorá by nezálohovala a dosahovala deväťdesiatpercentnú mieru recyklácie, čo je, ako som hovoril, našim cieľom.“
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu: „Je to regulácia, ktorá nás zaťaží, ale narozdiel od iných regulácií štátu sleduje naozaj ušľachtilý cieľ, a preto sa ako spoločnosti s vysokou mierou spoločenskej zodpovednosti k tomuto prihlasujeme.“

Pavol Konštiak, 1. viceprezident Zväzu obchodu SR (telefonát): „Separovaný zber funguje, ten nás stál peniaze, naše peniaze a teraz ideme niečo na zelenej lúke stavať, ako keď sa trhali koľajnice, že to sú kapitalistické, urobíme si socialistické. Považujem to za nonsense a vyhodené peniaze.“

Zdroj: [05.09.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Simona Simanová]