Zálohovanie nápojových kartónov nepripravujú

Ministerstvo životného prostredia pripúšťa prípadne zálohovanie nápojových kartónov, dalo si preto vypracovať analýzu. Na Slovensku sa denne predá asi jeden a pol milióna výrobkov v takomto obale. Kupujeme v nich mlieko alebo džúsy. Prioritou rezortu je však zaviesť do praxe zálohovanie PET fliaš.  

Viliam Stankay, moderátor: „Ministerstvo životného prostredia pripúšťa prípadne zálohovanie nápojových kartónov, dalo si preto vypracovať analýzu. Na Slovensku sa denne predá asi jeden a pol milióna výrobkov v takomto obale. Kupujeme v nich mlieko alebo džúsy. Prioritou rezortu je však zaviesť do praxe zálohovanie PET fliaš.“
Silvia Majerová, redaktorka: „V minulosti sa tekutiny balili predovšetkým do skla. Keďže produkcia odpadu celosvetovo rapídne stúpa, aj obalové materiály sa postupne začali meniť. Váha nápojového kartónu je niekoľkonásobne nižšia než hmotnosť sklenenej fľaše. Obaly na nápoje ako mlieko, smotana či džús tekutinu udržia dlhšie čerstvú a sviežu.“
Marek Brinzík, PR riaditeľ spoločnosti Natur-Pack: „Takzvaný tetrapak alebo správnejšie nápojový kartón je vlastne viacvrstvový kombinovaný materiál, ktorý pozostáva z vrstvy z kartónu, z hliníka a z polyetylénu, čiže z plastu.“
Silvia Majerová: „Takéto obaly hádžeme do žltých odpadových košov na plasty, ale mnohé obce majú aj špeciálne oranžové nádoby určené priamo nad tento kombinovaný materiál. Miera recyklácie však nie je vysoká a pohybuje sa pod dvadsiatimi percentami.“
Marek Brinzík: „Nápojové kartóny sú recyklovateľné, aj keď samozrejme tým, že je to viacvrstvový materiál, nie je to úplne také jednoduché ako napríklad pri skle. Nevyrábajú sa z nich však opätovne už nové nápojové kartóny.“
Silvia Majerová: „Na Slovensku sa ročne zrecykluje približne osemsto ton nápojových obalov, z dvoch takýchto krabíc vznikne napríklad meter štvorcový kuchynských utierok. Ministerstvo životného prostredia plánuje spraviť analýzu zavedenia zálohovania takýchto jednorazových nápojových kartónov. Píše sa to v programe predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 až 2025.“
László Sólymos, minister životného prostredia SR (Most-Híd): „Budem rád, keď momentálne budeme môcť dotiahnuť zálohovania PET fliaš a plechoviek, ale, samozrejme, do budúcna je to cesta.“
Silvia Majerová: „Zálohovanie takýchto obalov, teda podľa slov ministra, zatiaľ nie je prioritou. Ak by sa do toho Slovensko pustilo, bolo by prvou krajinou v Európe, ktorá by k takémuto systému pristúpila.“
Miroslav Jurkovič, riaditeľ priemyselného združenia pre obaly SLICPEN: „V prípade zavedenia zálohovania by si to vyžadovalo veľmi vysoké náklady s tým súvisiace. Tým pádom tie obaly by sa stali veľmi drahé a je pravdepodobné, že by mohli z trhu zmiznúť.“

Silvia Majerová: „Kritici zálohovacieho systému tvrdia, že ak by sme k sklu, plastom a plechovkám pridali aj ďalší materiál, z obchodov by sa postupne stali zberne odpadu.“

Zdroj: [10.01.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Silvia Majerová / Viliam Stankay]