Zálohovanie na Slovensku je na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre celý tento kalendárny rok

Spoločne sme v tomto roku vyzbierali takmer 800 miliónov zálohovaných obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek.

Miera návratnosti nápojových obalov do systému zálohovania, vychádzajúca z dát za prvý polrok 2023, dosiahla úroveň 88 %. Ak berieme do úvahy dáta od spustenia zálohového systému, sme na úrovni miery návratnosti 78 %.
Úspechy triedenia odpadu, či zálohovania nie sú iba o sledovaní dát. Je dôležité rozumieť obyvateľom a snahe priblížiť sa im tak, aby sme dosiahli čo najväčšie porozumenie systému. Nesporným benefitom tohto úsilia je čistejšia krajina a lepšie životné prostredie. Každá Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) by mala v rámci plnenia svojich povinností priebežne sledovať aj kvalitu triedenia v partnerských samosprávach. Preto tím organizácie NATUR-PACK uskutočňuje ďalšiu sériu analýz triedeného zberu spoločne so zberovou spoločnosťou OLO.
NATUR-PACK začal s analýzami triedených zložiek odpadu pomocou svojej vlastnej metodiky v roku 2018. Každá jedna analýza je starostlivo zdokumentovaná a z každej sa spracúva podrobný protokol o výsledku. Azda najväčšou alchýmiou je správne zaradenie nájdených odpadov, takmer pri každej analýze sa nájde zopár položiek, pri ktorých je otázne, či boli vyhodené správne alebo nie.
V rámci analýz sa sleduje mnoho parametrov. Jedným z dôležitých je napríklad množstvo nečistôt, t. j. podiel takých zložiek odpadov, ktoré do analyzovanej vzorky triedených zložiek nepatria. Nečistoty sú pravidelnou súčasťou všetkých analyzovaných vzoriek odpadov, a to v rozsahu od niekoľkých (hmotnostných) % až po 40 a viac % v tých najhorších prípadoch.
Tentokrát s analyzovaním odpadu pomáhal tím dobrovoľníkov z organizácie Správca zálohového systému. Analýza triedeného odpadu je dôležitá pre cenné dáta, ktoré z nej získame. Prinesie nám obraz o vedomosti, či schopnosti ľudí správne triediť. Po druhý rok sa však pozeráme aj na podiel zálohovaných obalov práve v žltých košoch. Sú to kľúčové dáta pre snahu o vylepšenie zálohového systému.
„Správcovi zálohového systému záleží na úspechoch zálohovania, preto sa naši zamestnanci aktívne podieľajú na analýze triedeného odpadu, ktorá nám svojimi výsledkami prispeje k pohľadu, koľko nápojových obalov ešte stále končí v triedenom zbere. Analýza triedeného zberu nám umožní lepšie porozumieť tomu, ako sa zálohované nápojové obaly dostávajú do odpadového prúdu a ako môžeme tento stav zlepšiť.“ vysvetlila Monika Farka, marketingová manažérka Správcu záloh.
Dobrovoľnícka aktivita je jedným z kľúčovým faktorov pri spolupráci, ktorá vedie k čistejšiemu Slovensku. Analýza triedeného zberu, ktorá tentokrát prebiehala v Bratislave, bola zameraná na získanie dôležitých dát, ktoré nám pomôžu zlepšiť proces triedenia odpadov nielen v hlavnom meste. Zároveň ukazuje kvalitu triedeného zberu a pomáha zlepšiť zálohový systém.
„Ide v poradí o stoštyridsiatu analýzu v rámci Slovenska a pätnástu v rámci Bratislavy. Sme radi, že sa do takýchto aktivít dobrovoľne zapája stále viac organizácií a darí sa nám tak zvyšovať povedomie o triedení odpadov cez praktickú skúsenosť. Výsledky analýz poskytujú mimoriadne dôležité informácie, ktoré sú základom pre priebežné zlepšovanie a optimalizáciu systému triedeného zberu. Veríme, že táto spolupráca prepájajúca triedený zber a zálohovanie nápojových obalov svojim dielom prispeje k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia, a to nielen v hlavnom meste,“ uviedol Marek Brinzík za NATUR-PACK.

Zdroj: Správca zálohového systému, NATUR-PACK