Vyhlásenie Zväzu obchodu SR k nákupom počas vianočného a novoročného sviatočného obdobia

Zväz obchodu SR, v  súvislosti s protiepidemickými opatreniami prijatými pre obdobie vianočných a novoročných sviatkov a platnými od soboty 19. decembra, vyzýva spotrebiteľov vrátane seniorov, aby starostlivo zvážili svoje nákupné potreby a zvýšili ohľaduplnosť voči ostatným zákazníkom, pracovníkom predajní a všetkým spoluobčanom v obchodných prevádzkach, ktoré zostanú počas sviatočného obdobia otvorené.

Vyhlásenie Zväzu obchodu SR k nákupom počas vianočného a novoročného sviatočného obdobia
Zväz obchodu SR, v  súvislosti s protiepidemickými opatreniami prijatými pre obdobie vianočných a novoročných sviatkov a platnými od soboty 19. decembra, vyzýva spotrebiteľov vrátane seniorov, aby starostlivo zvážili svoje nákupné potreby a zvýšili ohľaduplnosť voči ostatným zákazníkom, pracovníkom predajní a všetkým spoluobčanom v obchodných prevádzkach, ktoré zostanú počas sviatočného obdobia otvorené.
Osobitne sa obraciame na seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov, aby na nákupy v potravinárskych predajniach a drogériách využívali prednostne pre nich špeciálne vyhradený čas.  Keďže v predajniach naďalej trvá aj povinnosť dodržiavať limit 15 m2 z predajnej plochy na jedného zákazníka, uvážlivým a ohľaduplným prístupom tak pomôžu predísť zvýšenej koncentrácii zákazníkov v iných predajných hodinách a tým aj riziku šírenia nákazlivého ochorenia.
 
Martin Katriak, prezident
Pavol Konštiak, 1. viceprezident

Zdroj: Zväz obchodu SR