VALNÉ ZHROMAŽDENIE Zväzu obchodu SR 2022

REGISTRÁCIA 

na Valné zhromaždenie ZO SR dňa 1.12.2022

Určené iba členom Zväzu obchodu SR!

Spoločná večera je súčasťou podujatia. Záväzná účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: