VALNÉ ZHROMAŽDENIE Zväzu obchodu SR 2023

REGISTRÁCIA 

na Valné zhromaždenie ZO SR dňa 24.5.2023

Určené iba členom Zväzu obchodu SR!


Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu:

Galavečer nie je súčasťou Valného zhromaždenia. 
Záväznú účasť na galavečer potvrdzujte tu: