REGISTRÁCIA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE Zväzu obchodu SR

REGISTRÁCIA 

na Valné zhromaždenie ZO SR dňa 22.11.2023

Určené iba členom Zväzu obchodu SR!


Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu:

Spoločenský večer nie je súčasťou Valného zhromaždenia. 
 Záväznú účasť na spoločenskom večeri potvrdzujte tu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVICcfbWRMs-oZpTzk1Y5GT2z0h7Fsnvm3P-VDwb-3P9-ww/viewform