ÚSPECHY NAŠICH ČLENOV - Podnikateľský príbeh Mäspomy: Od odvážnej myšlienky až po úspech na európskom trhu

Spoločnosť Mäspoma sa už viac ako tri desaťročia zaoberá výrobou a distribúciou korenín, koreniacich zmesí, prírodných a umelých obalov pre potravinársky priemysel. Svoje pevné miesto na slovenskom a európskom trhu si vybudovala vďaka dôrazu na kvalitu.
Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.
V porevolučných rokoch nastúpila nová doba. Ján Kolesár pracoval na podnikovom riaditeľstve mäsového priemyslu vo Zvolene a uvoľnenie režimu prinieslo so sebou veľké zmeny. „Zrušilo sa generálne aj podnikové riaditeľstvo, mäsokombináty získali právnu subjektivitu, ale napríklad nákup surovín vo vtedajších štruktúrach nemal kto zastrešiť. Vtedy sa Ján Kolesár a jeho spoločníci chopili šance a v roku 1991 založili spoločnosť Mäspoma, čo je skratka pre mäsový pomocný materiál. „Cieľom podniku bolo robiť pre mäsospracovateľov čo najširší servis a dodávať im všetky suroviny, ktoré potrebovali pre mäsové výrobky. Firmu sme založili od nuly, bez peňazí, len s myšlienkou,“ objasňuje Kolesár.

Začiatky od nuly
Ako ďalej pokračuje, dôležité v tom čase boli predchádzajúce skúsenosti a vzťahy, ktoré mal vytvorené s dodávateľmi, najmä v Českej republike: „Pri objednávkach sa nám podarilo dohodnúť splatnosť 21 dní, ale už o týždeň sme potrebovali ďalší tovar, na ktorý sme nemali peniaze. V tej dobe sa však peniaze doručovali tri dni a tovar ďalšie tri dni. Vedel som, aký tovar potrebujeme, a s dodávateľom som sa dohodol, že hneď ako odošlem peniaze, pošlú ďalší tovar, čím sme získali 6 dní.
To všetko len na základe dôvery.“ Prostredníctvom bývalých osobných vzťahov sa im podarilo vytvoriť si určitú tovarovú zásobu, ale dlhodobo takéto fungovanie nebolo možné. Ján Kolesár preto pozval na návštevu vtedajšieho námestníka banky a podarilo sa mu vybaviť úver. „Získali sme teda prvý úver tri milióny korún, čo bol druhý veľmi dôležitý krok na štartovacej ploche. Mali sme nejaký základný balík peňazí a mohli sme ísť ďalej,“ hovorí Kolesár.
(Zľava) Ján Kolesár ml, manželka Jána Kolesára st.- Eva Kolesárová, dcéra Denisa Jamrišková a Ján Kolesár st.: Vedenie firmy prevzali deti a vedú ju k ďalšiemu rastu.

Prosperita firmy
Prvý rok bol obrat spoločnosti 40 miliónov slovenských korún a každý rok sa násobil. Štvrtý rok bol obrat už 160 miliónov korún. V tom období nebolo veľa domácich firiem. Skôr pribúdali tie, ktoré prišli zo západného Nemecka, z Rakúska a zo západnej Európy. S tým prišli aj technologické zmeny pri spracovaní mäsa.
Mäspoma sa v tom čase sústredila len na spracovanie jednodruhových korenín. „Vnímali sme nové trendy, nové požiadavky pri spracovaní mäsa. Museli sme sa prispôsobiť požiadavkám trhu. Začali sme vyrábať funkčné koreninové zmesi,“ dodáva Kolesár.
V súčasnosti Mäspoma spracováva koreniny a koreninové zmesi v závode v Dvoroch nad Žitavou, prírodné a umelé obaly pre potravinársky priemysel v novom závode vo Zvolene.

Odvážne kroky
Pri pohľade späť Ján Kolesár hovorí: „Odvahou v 90. rokoch bolo vôbec založiť firmu, pustiť sa do budovania bez peňazí. Nemali sme skúsenosti s podnikaním a nemali sme sa s kým poradiť. Bolo potrebné rešpektovať novovznikajúcu legislatívu a všetko poskladať.“
Výraznú podporu mal Ján Kolesár aj doma, manželka Eva sa musela vyrovnať s častou neprítomnosťou manžela: „Manžel bol vždy veľmi húževnatý, veľmi veľa času trávil v práci. Ja som bola tá, ktorá sa starala o deti, a dodnes musím manžela usmerňovať v tom, aby venoval čas aj svojmu zdraviu a oddychu.“ S úsmevom dodáva: „Nebyť mňa, ani na dovolenku by nešiel.“
V Mäspome dnes pracujú aj deti zakladateľa. Ako uvádza Denisa Jamrišková, dcéra majiteľa spoločnosti Mäspoma, s firmou vyrastala už od detstva: „Cestou zo školy sme sa aj s bratom zastavili vo firme, trávili sme v nej veľa času, robili si úlohy... Keď som mala 15, začala som vo firme občasne brigádovať. Chodievala som robiť hostesku na potravinárske výstavy, ale aj baliť tovar do výroby. Doma som bola neustále svedkom otcových rozhovorov o problémoch firmy. Firma bola jednoducho súčasťou nášho života.“

Zmeny v stratégii
Ján Kolesár mladší mal spočiatku plány ísť svojou cestou, ale veľa sa zmenilo, keď začal vnímať problematiku firmy. Po skončení vysokej školy začal pracovať v závode v Dvoroch nad Žitavou, kde sa zoznámil s celým výrobným procesom. Neskôr sa začal venovať nákupu surovín. Pod jeho vedením firma prešla vážnymi zmenami v stratégii nákupu prvotných surovín. „Odvahou bolo pustiť sa do zmeny dodávateľov.
Postupne bol kompletný nákup surovín presmerovaný z európskych distribútorov na priamych pestovateľov v krajinách pôvodu. Nieslo to so sebou výrazné riziká týkajúce sa kvality a financovania. Auditovaním pestovateľov sme si zastabilizovali dodávateľskú sieť tak, aby bola kvalita dodaných surovín plne pod našou kontrolou,“ dodáva Ján Kolesár ml. V súčasnosti pôsobí Kolesár ml. na pozícii výkonného riaditeľa a okrem nákupu zastrešuje obchodnú stratégiu firmy.
Dôležitým krokom pre spoločnosť bolo získanie ochrannej známky „Chránené označenie pôvodu“ pre Žitavskú papriku pred 10 rokmi. „Výrazne sme vnímali silnejúci dovoz lacnej a málo kvalitnej papriky, ktorá likvidovala domácich pestovateľov. Chceli sme zvýrazniť hranicu medzi tým, čo je lacný import a čo je lokálne. Tak vznikla myšlienka Žitavskej papriky. Chránené označenie pôvodu je akoby rodný list našej Žitavskej papriky. Hovorí o tom, že koreňová paprika použitá na jej výrobu je vypestovaná v geografickej oblasti Žitava, je len z určitých odrôd koreninovej papriky a je spracovaná presne určeným tradičným spôsobom.
Všetky výrobné fázy prebiehajú v žitavskej oblasti. Získaním chráneného označenia pôvodu sme tejto tradícii dodali punc oficiálnosti, medzinárodného uznania a zároveň tým chránime tradíciu.“ Žitavská paprika je unikátny slovenský produkt a je vlajkovou loďou retailovej divízie Mäspomy. Práve retailová divízia má za úlohu budovať povedomie o značke Mäspoma. Prostredníctvom spotrebiteľských balení zabezpečuje dostupnosť širokej škály korenín a koreniacich zmesí na pultoch všetkých domácich a zahraničných obchodných reťazcov na Slovensku.

Rast tržieb
Denisa Jamrišková sa od začiatku venovala ekonomicko-účtovnej agende spoločnosti, od roku 2016 pôsobí na pozícii finančnej riaditeľky. „Každý rok zaznamenávame v priemere 10 % rast tržieb, obratovo sa hýbeme na úrovni 40 miliónov eur. Hospodársky výsledok za posledné dva roky je veľmi výrazne ovplyvnený investíciami a zmenou majetkovej štruktúry firmy. Máme za sebou dva roky veľmi vysokých investícií. Pristavili sme nové výrobné objekty vo Zvolene a v Dvoroch nad Žitavou. Zainvestovali sme do nových technológií a zaviedli sme nový podnikový informačný systém SAP.
V najbližších rokoch sa chceme sústrediť na stabilizáciu. Potrebujeme znížiť dlhovú službu a naplniť výrobné kapacity,“ hovorí Jamrišková. „Práve výstavbu novej haly vo Zvolene nám pomohla financovať Slovenská sporiteľňa,“ dodáva Kolesár ml. a Denisa Jamrišková ho dopĺňa: „Slovenská sporiteľňa je našou spolufinancujúcou bankou viac ako 20 rokov. Okrem bežného prevádzkového a investičného financovania nám pomáha financovať naše strategické nákupy surovín krátkodobými úvermi. Roky aktívne spolupracujeme aj s Treasury oddelením Slovenskej sporiteľne pri zaisťovaní nákupov cudzích mien, najmä USD.“

Mäspoma v číslach
Budúcnosť podniku
Mäspoma je rodinná firma a aj jej budúcnosť vidí zakladateľ v rodine. V posledných rokoch sa výrazne zameriavali aj na generačnú výmenu, všetky procesy a súvisiace náležitosti. Založili rodinný holding, aby ochránili majetok aj pre nasledujúce generácie. Deti zakladateľa prevzali zodpovednosť za vedenie firmy a vedú ju k ďalšiemu rastu. Uvedomujú si, že je potrebné sledovať, ako sa mení spotrebiteľské správanie, a reagovať na potreby trhu.
Nebáť sa rozširovať sortiment aj o iné potravinárske výrobky a iné trhy. Aktuálne okrem Slovenska, Česka a Maďarska rozvíjajú aktivity aj na Balkáne. „Aby deti zostali vo firme, museli jej v prvom rade veriť. Tiež v sebe riešili otázky, či ich firma uživí, či to stojí za to a či to má budúcnosť. Dnes sú tu a firmu vedú dobre,“ dodáva zakladateľ Ján Kolesár.
Oľga Hornoveská, riaditeľka regionálneho firemného centra Juh Slovenskej sporiteľne
Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľna o Mäspome:
Aké boli hlavné kritériá, na základe ktorých ste sa rozhodli poskytnúť úver spoločnosti Mäspoma na otvorenie novej fabriky vo Zvolene?
Zohľadňovali sme niekoľko kritérií a jedným z hlavných faktorov bol dlhoročný obchodný vzťah s klientom, ktorý trvá už 20 rokov. Tento dlhodobý vzťah poukazuje na stabilitu a dôveryhodnosť spoločnosti. To predpovedá aj druhé kritérium, ktorým bol stabilný odbytový trh klienta. Mäspoma je vrcholovým producentom vo svojej oblasti v rámci Slovenskej republiky.
Okrem toho sme vzali do úvahy aj rozloženie výrobných kapacít spoločnosti do viacerých oblastí. Mäspoma sa zameriava na koreniny, pričom ponúka spotrebiteľské a gastro balenia, a tiež na výrobu, spracovanie a potlač umelých a prírodných obalov pre potravinársky priemysel. Táto diverzifikácia výrobného portfólia prispieva k udržateľnosti úspešného podnikania.
Čo vás presvedčilo o tom, že podnikateľský plán a nápad spoločnosti sú dostatočne perspektívne na poskytnutie úveru?
Najmä skúsený manažment vo firme. Úspešná medzigeneračná výmena v spoločnosti zabezpečuje nielen kontinuitu skúseností, ale aj nové progresívne myšlienky.
Rozšírenie výrobných a skladovacích kapacít je zmysluplná investícia, ktorá vedie k modernizácii technológií a úspore nákladov z titulu centralizácie aktivít do Zvolena. V neposlednom rade nás presvedčil potenciál na rozvoj spolupráce v budúcnosti. Mäspoma preukázala schopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky trhu.

Akým spôsobom ste zhodnotili potenciál výrobného zamerania novej fabriky vo Zvolene v rámci trhu?
Investícia nadväzovala na už realizované výrobné aktivity klienta, akurát ich centralizovala z viacerých pobočiek na jedno miesto. Zároveň sa skvalitnili procesy, zmodernizovali technológie a zväčšila sa celková kapacita. Firme to umožní realizovať úspory v oblasti prevádzkových nákladov, čím získa lepšiu konkurenčnú pozíciu na trhu. V sporiteľni vnímame pozitívne aktivity klienta, ktoré smerujú k udržaniu si pozície trhového lídra v rámci Slovenska.    

Zdroj: WEB | Dátum: 06.06.2024 | Zdroj: hnonline.sk | Autor: HNšpeciál | Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. | Rubrika: HN špeciál