TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR - Protiinflačná garancia obchodu je lepšie riešenie ako regulácia 

Zástupcovia Zväzu obchodu SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu prezentovali iniciatívu ôsmich obchodných reťazcov o garancii spotrebiteľských cien individuálne vybraných základných potravín na najbližšie tri mesiace. 

Bratislava, 20. marec 2023 – Zástupcovia Zväzu obchodu SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu prezentovali iniciatívu ôsmich obchodných reťazcov o garancii spotrebiteľských cien individuálne vybraných základných potravín na najbližšie tri mesiace. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v období vysokej inflácie privítalo iniciatívu obchodných reťazcov o zastropovaní cien základných potravín.  Výsledkom iniciatívy obchodníkov je riešenie, ktoré prinesie zmiernenie inflačného tlaku a stabilizáciu cien základných potravín v záujme zabezpečenia ich dostupnosti aj pre nízkopríjmové skupiny spotrebiteľov. Domáce obchodné siete sa pri zostavení zoznamov zamerali primárne na slovenskú produkciu, ktorú dlhodobo podporujeme a predpokladáme, že táto iniciatíva bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie predaja slovenských potravín.
Od 20.03.2023 budú po dobu troch mesiacov na pultoch zainteresovaných obchodných reťazcov vybrané základné potraviny s cenovým stropom. Do iniciatívy sa zapojilo 8 najväčších obchodných sietí pôsobiacich na slovenskom trhu vrátane členov Zväzu obchodu SR - systému COOP Jednota, aliancie CBA a obchodnej siete Labaš (Fresh Plus). Jednotlivé obchodné siete vybrali po internej analýze produkty a individuálne pripravili zoznam položiek základných potravín s cenovým stropom. Označované budú na predajniach spoločným logom – Protiinflačná garancia, ktoré bude zavedené do obchodnej praxe postupne.  Členovia Zväzu obchodu SR zároveň uverejnia na svojich web doménach zoznamy vybraných položiek a maximálnu výšku cien dotknutých tovarov,.
Dobrovoľná iniciatíva a konštruktívny dialóg  
Iniciátormi uvedenej aktivity sú samotní obchodníci, ktorí tak v diskusii s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prejavili dobrú vôľu riešiť pretrvávajúci inflačný tlak na spotrebiteľské ceny. „Ide o prejav našej spoločenskej zodpovednosti smerom k nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktorým chceme týmto krokom zachovať dostupnosť potravín dennej potreby. Ako zástupca slovenských obchodíkov združených v Zväze obchodu SR oceňujem prístup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že nepodľahlo škodlivým regulačným tendenciám. Konštruktívnou diskusiou sme z iniciatívy obchodu dospeli k riešeniu stabilizácie spotrebiteľských cien základných potravín na Slovensku formou dlhodobej garancie. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je snaha obchodu o tlmenie inflácie, aby sme udržali spotrebiteľské ceny v prijateľných hladinách, no bez škodlivej regulácie trhu,“ vysvetľuje Filip Kasana, viceprezident ZO SR. A dodáva: „Je však potrebné si uvedomiť, že maloobchodné ceny sú odrazom cenotvorby v rámci fungovania celej agro-potravinárskej vertikály od poľnohospodárov a chovateľov, cez výrobcov potravín až po obchod. Maloobchodné ceny preto neodrážajú ľubovôľu obchodníkov v bezbrehom zvyšovaní obchodných marží, ako je to často prezentované. Z tohto dôvodu ministerstvo vyzvalo aj zástupcov potravinárov združených v SPPK a PKS, aby v rámci spoločenskej zodpovednosti taktiež aplikovali pri cenotvorbe ústretový prístup v záujme spotrebiteľa.“
 
*****       
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, e-mail: sekretariat@biznis.sk