Tlačová správa Zväzu obchodu SR - podpora slovenskej produkcie slepačích vajec

Členovia Zväzu obchodu SR podporujú slovenskú produkciu vajec 
Bratislava, 18. apríla 2024 – Členovia Zväzu obchodu SR podporujú slovenskú produkciu vajec 
Slovenské obchodné siete zoskupené vo Zväze obchodu SR plánujú naďalej podporovať slovenskú poľnohospodársku a potravinársku produkciu vrátane slovenských producentov vajec. Na tomto základe bolo v roku 2020 uzatvorené Memorandum o spolupráci v oblasti produkcie slepačích vajec v Slovenskej republike medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Zväzom obchodu SR a Úniou hydinárov Slovenska, obsahom ktorého sú vzájomné záväzky zamerané na podporu domácej produkcie vajec vrátane deklarácie, že slovenskí hydinári najneskôr do roku 2030 uskutočnia rekonštrukciu klietkových chovov nosníc na podstielkové, volierové a voľnovýbehové chovy.
Slovenské obchodné siete sa nepridali k iniciatíve zahraničných reťazcov ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu už v roku 2025, čím prejavili voči domácim producentom vajec vyššiu mieru ústretovosti vzhľadom na ich reálne investičné možnosti postupne modernizovať chovy nosníc.  
Podľa vyjadrenia prezidenta Zväzu obchodu SR, Filipa Kasanu: „Členovia Zväzu obchodu SR plne podporujú trend zlepšovania humánnosti chovov a životných podmienok zvierat, no zároveň považujeme za veľmi dôležitú aj udržateľnosť domácej produkcie vajec  a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a zdravotnej bezpečnosti potravín. Súčasne nemožno opomenúť zvýšenú uhlíkovú stopu pri realizovaní náročnejšej logistiky v rámci dovozu tovaru zo zahraničia, čo má významný vplyv na kritériá udržateľnosti v rámci dopadov na životné prostredie. V súčasnosti platná legislatíva EÚ ani SR chov nosníc v obohatených klietkach nezakazuje, a preto slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR (COOP Jednota, CBA a Labaš) naďalej uprednostňujú slovenskú produkcia vajec v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci s Úniou hydinárov Slovenska, takže na ich pultoch budú pre spotrebiteľov dostupné domáce vajcia aj po 1.1.2025.“ 
V súčasnosti slovenskí chovatelia zabezpečujú slovenskú sebestačnosť vajec cca 85%, pričom väčšina slovenskej produkcie je realizovaná prostredníctvom obohatených klietok, čo sa odráža aj na čistote vajec, ktorú spotrebiteľ preferuje. Krmivo pre nosnice v klietkovom a podstielkovom chove má rovnakú kvalitu a zloženie. V záujme zlepšovania životných podmienok zvierat slovenskí chovatelia nosníc postupne rekonštruujú svoje prevádzky na podstielkový chov, no na väčšiu dynamiku tohto procesu im chýbajú finančné zdroje. Chov nosníc prostredníctvom podstielkového chovu je ekonomicky náročnejší, čo má svoj odraz vo vyššej pultovej cene vajec.   

*****
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:
Ing. Zuzana Červenák Kontrová, generálna sekretárka Zväzu obchodu SR 
tel.: 02/58 233 226, gs@biznis.sk
www.biznis.sk