Systém COOP Jednota si pripomína 150 rokov spotrebného družstevníctva

MALOOBCHODNÁ SIEŤ COOP JEDNOTA OSLAVUJE TENTO ROK 150 ROKOV FUNGOVANIA SYSTÉMU SPOTREBNÝCH DRUŽSTIEV NA SLOVENSKU.

MALOOBCHODNÁ SIEŤ COOP JEDNOTA OSLAVUJE TENTO ROK 150 ROKOV FUNGOVANIA SYSTÉMU SPOTREBNÝCH DRUŽSTIEV NA SLOVENSKU. JEJ ČLENSKÁ ZÁKLADŇA POZOSTÁVA Z 30 SPOTREBNÝCH DRUŽSTIEV, Z KTORÝCH 26 VYKONÁVA OBCHODNÚ ČINNOSŤ PREVÁDZKOVANÍM AŽ 2 100 PREDAJNÍ PO CELEJ KRAJINE. TO JU ROBÍ NAJVÄČŠOU MALOOBCHODNOU SIEŤOU NA SLOVENSKU. SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ ZAOBERAJÚCE SA MALOOBCHODNOU ČINNOSŤOU ZREALIZOVALI VLANI MALOOBCHODNÝ OBRAT TAKMER 1,37 MILIARDY EUR, ČO ZARADILO COOP JEDNOTU DO TROJKY NAJSILNEJŠÍCH HRÁČOV. PRETOŽE JEJ VÝSLEDKY NIE SÚ KONSOLIDOVANÉ, ALE UVÁDZAJÚ SA ZA JEDNOTLIVÝCH ČLENOV SAMOSTATNE, OFICIÁLNE REBRÍČKY JEJ TAKÉTO POSTAVENIE NEPRISUDZUJÚ. O HOSPODÁRENÍ SIETE, PREVZATÍ PREDAJNÍ KAČKA ČI SLOVENSKÝCH POTRAVINÁCH SA TREND ROZPRÁVAL S GENERÁLNYM RIADITEĽOM COOP JEDNOTY SLOVENSKO JÁNOM BILINSKÝM, KTORÝ JE ZNAČKE VERNÝ UŽ OD ROKU 1983.
* Počet spotrebných družstiev prevádzkujúcich maloobchodnú činnosť v COOP Jednote je už desať rokov stabilný. Drží sa na počte 26. Ako sa vám darí odolávať tlaku zahraničných reťazcov?
COOP Jednota je najdlhšie pôsobiaca maloobchodná sieť na Slovensku, navyše domáca. Pretože pôsobí v stovkách koncových obcí, do ktorých by mnohé zahraničné reťazce z ekonomických dôvodov nešli, dovolím si tvrdiť, že zohráva aj významnú sociálnu úlohu. Uvedomujeme si, že niektoré časti Slovenska sú z hľadiska dodávky potravín na nás jednoducho odkázané. A to je aj jeden z dôvodov, prečo sa snažíme zachovať tento systém v čo najväčšom rozsahu.
* A ten má už poriadne dlhú históriu.
Tento rok si pripomíname 150 rokov od založenia spotrebných družstiev na Slovensku. Počas celej svojej existencie družstvá dokazovali veľký prínos pre spoločnosť. Základné princípy družstevníctva, ako je sociálne cítenie, dobrovoľnosť, vzájomnosť či slušné podmienky podnikania, presadzujeme v rámci COOP Jednoty dodnes. A hoci družstevníctvo na Slovensku prechádzalo chudobnejšími, svetlejšími aj temnejšími obdobiami, základným poslaním vždy zostávalo slúžiť svojim členom a pomáhať ich ekonomickému a spoločenskému rozvoju. Súčasne bolo vždy prvoradé prispievať k rozvoju vidieka a jednotlivých regiónov našej krajiny. Túto úlohu vnímame ako svoje poslanie dnes aj do budúcnosti.
* Náklady však rastú aj vám. Či už ide o mzdy, energie, alebo dosah vládnych regulácií. Ako sa družstvá s týmito problémami vyrovnávajú?
Jedno družstvo vlastní aj niekoľko desiatok prevádzok. Najväčšie má dokonca 160 obchodov. Niektoré predajne sú však stratové. Cestou, ktorú družstvá volia, aby sa dostali na ekonomickú udržateľnosť, je optimalizácia predajnej siete. Naďalej sa budeme snažiť uspokojiť stále rastúce potreby zákazníkov nielen v mestách, ale aj na vidieku.
* Počet predajní síce z dlhodobého hľadiska pomaly klesá, ale aktuálne môže opäť rásť, pretože niektoré Jednoty prejavili záujem o krachujúce potraviny Kačka. O akom objeme hovoríme?
V najbližších týždňoch až mesiacoch by mali niektorí členovia COOP Jednoty prebrať asi 30 až 40 predajní Kačka, a to najmä v oblastiach, kde bola táto značka silne zastúpená, teda v Lučenci a okolí, Žiline či Považskej Bystrici.
* Prečo je také náročné rásť otváraním nových predajní?
Treba brať do úvahy primárne otázku rentability, ktorá sa začína pri spádovej oblasti 400 až 500 obyvateľov. V obciach s nižším počtom ľudí by sa prevádzka neuživila.
* Po konsolidácii tržieb ste jeden z troch najsilnejších maloobchodných reťazcov na Slovensku. Ale oproti ostatným hráčom, ktorých rentabilita tržieb dosahuje tri až deväť percent, sa držíte na jednom percente. Čím je to spôsobené?
Dôvodom je najmä vysoká nákladovosť. Na Slovensku máme totiž 2 100 prevádzok, v ktorých pracuje až 14-tisíc ľudí. Sme takmer všade. V niektorých lokalitách dokonca na hranici ziskovosti, len aby sme nemuseli prevádzku zrušiť. No a pri takom počte zamestnancov a predajní sa nás vždy výraznejšie negatívne dotknú akékoľvek zmeny v oblasti mzdovej legislatívy či cien energií.
* Typickým znakom pre reťazec COOP Jednota je silné zastúpenie slovenských značiek v sortimente.
Je to tak, ako hovoríte. Výrazná dominancia domácich produktov je v COOP Jednote realitou od nepamäti. Slovenské výrobky sa na našich tržbách podieľajú priemerne 72 percentami. Zastúpenie majú vo všetkých kategóriách, najviac v mlieku, mäse a múčnych výrobkoch. Vieme aj o možnostiach výhodnejšieho nákupu zo zahraničia, ktorým by sme mohli dosiahnuť nižšie nákupné ceny, a tým aj vyššie výnosy. My však svoje priority nechceme meniť.
* Ako sú na tom privátne značky? Hovorí sa, že ich predaj dnes stagnuje.
Privátne značky COOP Jednoty tvoria približne dvadsať percent nášho obratu. Predaj „privátok“ v slovenskom a českom maloobchode pritom vo všeobecnosti stagnuje. Je to spôsobené hlavne veľkou senzitivitou spotrebiteľov na letáky, cez ktoré predovšetkým silné zahraničné značky pretláčajú za nízke ceny vlastné produkty. Naučiť spotrebiteľa vernosti slovenským produktom a privátnym značkám, tak ako je to napríklad v Rakúsku, je dlhodobý proces. Aj na tom však s našimi obchodnými partnermi pracujeme.
* Čo môže v tejto oblasti urobiť štát?
Problémom je napríklad nedostatok systémových opatrení v poľnohospodárstve. Štát by mal hľadať cesty k znovuzískaniu potravinovej sebestačnosti v najširšom zmysle slova.
* V COOP Jednote pracujete už 36 rokov. Čo vás najviac baví?
Keďže som mal väčšinu času na starosti obchodnú oblasť, tak mám určite najradšej obchodné rokovania, ale aj dennodennú prácu s ľuďmi.
* Akú najzásadnejšiu vec ste sa v živote naučili?
Ostať v každej situácii v prvom rade človekom.
PR-CL NMH218314/01
—-
Ján Bilinský v COOP Jednote začínal v roku 1983. V roku 1990 sa stal podpredsedom a neskôr riaditeľom Veľkoobchodného skladu v Hanušovciach. V roku 2000 sa stal riaditeľom Zemplínskej veľkoobchodnej spoločnosti, ktorá ako súčasť systému zabezpečovala distribúciu tovaru pre jednotlivé spotrebné družstvá na východe Slovenska. V rokoch 2007 až 2017 pôsobil ako vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko a od novembra 2017 je jej generálnym riaditeľom.
—-

72 % tržieb COOP Jednoty tvoria slovenské výrobky 


Zdroj: [05.12.2019; Trend; WE KNOW HOW; s. 30,31; PR-CL NMH218314/01]   

Foto: COOP Jednota; COOP Jednota si tento rok pripomína 150 rokov od vzniku spotrebných družstiev na Slovensku.