Stanovisko Zväzu obchodu SR k úprave nedeľného predaja

Zväz obchodu SR  (ZO SR) navrhuje nadviazať na doterajšiu legislatívu týkajúcu  sa otváracích hodín v maloobchodných prevádzkach počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj.
Mnohé členské štáty EÚ už prijali a dlhodobo v praxi uplatňujú zákonné obmedzenia nedeľného predaja a ostatných dní pracovného pokoja.
Výnimky sa týkajú zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach, benzínových čerpadlách a v turistických oblastiach.
Zväz obchodu SR  (ZO SR) navrhuje nadviazať na doterajšiu legislatívu týkajúcu  sa otváracích hodín v maloobchodných prevádzkach počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj.
Mnohé členské štáty EÚ už prijali a dlhodobo v praxi uplatňujú zákonné obmedzenia nedeľného predaja a ostatných dní pracovného pokoja.
Výnimky sa týkajú zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach, benzínových čerpadlách a v turistických oblastiach.
ZO SR tým nadväzuje na celoeurópske snahy vytvoriť v týždni plnohodnotný deň oddychu  pre všetkých pracujúcich, ktorý umožní dostatok spoločne stráveného času v čo najväčšom počte rodín a regeneráciu pracovnej sily.  

Zväz, podobne ako mnohé ďalšie organizácie vrátane zástupcov odborárskych organizácií, zastáva názor, že podobný model (zatvorenie predajní v nedeľu) by bolo vhodné uplatniť čím skôr aj na Slovensku.

Zdroj: Zväz obchodu SR