Stanovisko Zväzu obchodu SR k systému eKasa

K medializovaným informáciám o vysokom počte podnikateľov v odvetví obchodu, ktorí ešte nemajú funkčné eKasy, Zväz obchodu SR uvádza, že jeho členovia rešpektovali zákonné ustanovenia a v stanovenom termíne si svoje povinnosti splnili.
K medializovaným informáciám o vysokom počte podnikateľov v odvetví obchodu, ktorí ešte nemajú funkčné eKasy, Zväz obchodu SR uvádza, že jeho členovia rešpektovali zákonné ustanovenia a v stanovenom termíne si svoje povinnosti splnili.