Slovenský zálohový systém predstavili na odbornej konferencii v Birminghame

Na medzinárodnej odpadovej konferencii RWM v anglickom Birminghame boli za účasti ministra životného prostredia SR Jána Budaja predstavené skúsenosti s úspešným zavedením zálohového systému na Slovensku.
Na medzinárodnej odpadovej konferencii RWM v anglickom Birminghame boli za účasti ministra životného prostredia SR Jána Budaja predstavené skúsenosti s úspešným zavedením zálohového systému na Slovensku.
Prezentácia slovenských zálohovacích skúseností odznela v rámci štvrtkového programu konferencie na hlavnom pódiu pred medzinárodným publikom zloženom z odborníkov a profesionálov v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Prezentácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) na odbornej konferencii v Birminghame bola veľmi očakávaným vystúpením, keďže Spojené kráľovstvo je jednou z viacerých európskych krajín, ktoré aktuálne stoja pred výzvou spustenia zálohovania. Minister Ján Budaj prezentáciu otvoril a následne s Luciou Morvai, riaditeľkou pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu neziskovej organizácie Správca zálohového systému, spoločne prezentovali informácie a praktické skúsenosti s implementáciou zálohového systému na Slovensku.
Zálohovať sa na Slovensku začalo od 1. januára 2022 a doposiaľ sa vďaka nemu podarilo vyzbierať vyše 540 miliónov plastových a hliníkových obalov, čo predstavuje približne 67 % týchto obalov uvedených na trh. Zálohovanie tak napreduje rýchlejšie, než očakávali pôvodné analýzy, pričom spoločným cieľom je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť nápojových obalov do roku 2025, čo je o štyri roky skôr, ako vyžaduje európska legislatíva. Slovenský zálohový systém bol pritom spustený za rekordných desať mesiacov.
Slovenský zálohový systém je technologicky spravovaný IT riešením slovenskej spoločnosti Sensoneo – integrujú sa v ňom dáta všetkých zúčastnených strán a realizujú všetky operácie súvisiace s registráciou, distribúciou, zálohovaním aj logistikou.
Zálohový systém umožňuje spotrebiteľom vracať nápojové obaly prostredníctvom zálohomatov alebo ručných skenerov, ktoré využívajú predovšetkým menšie prevádzky. Aktuálne je obaly možné vrátiť v rámci siete 2900 odberných miest, ktorá sa neustále ďalej rozširuje. Priemerne spotrebitelia na Slovensku denne zálohujú 3,5 milióna obalov.
Lucia Morvai riaditeľka vonkajších vzťahov a komunikácie Správcu zálohového systému hodnotí britskú konferenciu nasledovne: „Konferencia RWM bola platformou, kde sme sa mohli podeliť o naše skúsenosti s implementáciou zálohového systému na Slovensku, čo sú pre krajiny, ktoré zálohovanie len plánujú, verím veľmi prínosné informácie. Aj my sme mali možnosť učiť sa od našich kolegov z európskych zálohových systémov. Práve vďaka spolupráci a zdieľaní skúseností sme zvládli implementáciu zálohovania v tak krátkom čase. Zálohové systémy sa totiž neustále vyvíjajú a aj učením sa jeden od druhého uzatvárame slučku obehového hospodárstva.“
Martin Basila, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo k tomu dodáva: “Vytvorenie riešenia pre slovenský zálohový systém je jedným z najväčších projektov, ktoré sme dosiaľ realizovali. Sme nesmierne hrdí na to, že sa tak môžeme spolupodieľať na projekte s takým výrazným pozitívnym vplyvom na životné prostredie na Slovensku. Veľmi nás teší, že práve na RWM v Birminghame, jednej z najväčších európskych odpadových konferencií, kde aj my pravidelne vystavujeme, vystúpil pán minister s príspevkom k téme zálohovania. Vnímame na medzinárodnom trhu veľký záujem o túto tému, ako aj riešenia zamerané na reverznú logistiku. Sme radi, že sa nám s nimi darí úspešne etablovať aj v zahraničí – ako napríklad na Malte, kde sa náš zálohový systém bude využívať od novembra 2022.”
O podujatí RWM Let’s Recycle
Popredná medzinárodná konferencia a výstava zameraná na odbornú verejnosť v oblasti manažmentu odpadov, zdrojov a surovín a udržateľnosť, ktorá sa koná raz ročne v anglickom Birminghame. Platforma na urýchlenie prechodu ekologickejšej planéte prostredníctvom lepšieho využívania prírodných zdrojov, ktorá zahŕňa diskusie o kritických témach, prezentácie inovatívnych zelených technológií a prepája medzinárodné publikum s cieľom podporiť vznik riešení aktuálnych svetových environmentálnych výziev. Podujatie sa koná v partnerstve s poprednými organizáciami vrátane Chartered Institute of Wastes Management, Environmental Services Association a www.letsrecycle.com.
Zdroj: Sensoneo
Copyright © Enviroportal 2022

Zdroj: [20.09.2022; enviroportal.sk; Odpady; 00:00; Enviroportal]

http://www.enviroportal.sk/clanok/slovensky-zalohovy-system-predstavili-na-odbornej-konferencii-v-birminghame