Sebestačnosť v produkcii vajec

V spoločnosti čoraz viac rastie tlak na utlmovanie produkcie vajec z klietkových chovov. Podľa agrorezortu to ale vytvára riziko, že z obchodov postupne zmiznú slovenské vajcia. Ministerstvo preto s hydinármi a slovenskými obchodnými reťazcami podpísalo memorandum o spolupráci. Budúca vláda by mala nájsť v rozpočte viac ako štyridsať miliónov eur.

Igor Haraj, moderátor: “V spoločnosti čoraz viac rastie tlak na utlmovanie produkcie vajec z klietkových chovov. Podľa agrorezortu to ale vytvára riziko, že z obchodov postupne zmiznú slovenské vajcia. Ministerstvo preto s hydinármi a slovenskými obchodnými reťazcami podpísalo memorandum o spolupráci. Budúca vláda by mala nájsť v rozpočte viac ako štyridsať miliónov eur.”
Viktória Némethová, redaktorka: "Hydinári sú pod čoraz väčším tlakom zahraničných obchodných reťazcov a aktivistov, aby boli na pultoch prevažne vajcia z podstielkových chovov. Aj napriek tomu, že legislatíva takúto povinnosť neurčuje."
Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska: “Vajcia sú jedinou živočíšnou komoditou, ktorá je takmer sebestačná na Slovensku. Tá sebestačnosť sa pohybuje na úrovni nad deväťdesiatimi percentami.”
Viktória Némethová: “Slovenské vajcia sú približne z osemdesiatich percent z klietkových chovov. Ich rekonštrukcia na podstielkové, voliérové alebo voľnovýbehové chovy by mala trvať do roku 2030. Hydinárom ale na to chýbajú peniaze.”
Daniel Molnár: “V prípade, ak by sme súčasné klietkové chovy prerobili na tieto alternatívne spôsoby chovu, tak by nás to stálo viac ako štyridsať miliónov eur.”
Viktória Némethová: "S producentmi vajec a so Zväzom obchodu preto agrorezort podpísal memorandum o spolupráci. Slovenské obchodné reťazce napríklad uprednostnia na svojich pultoch slovenské vajcia."
Gabriela Matečná (SNS), ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: “Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa týmto podpisom zaväzuje, že bude hľadať zdroje financovania na podporu prechodu slovenských hydinárov z klietkových na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové chovy nosníc.”
Martin Katriak, Zväz obchodu SR: “My pokiaľ ide o vajcia, v podstate sto percent berieme od slovenských výrobcov.”
Viktória Némethová: “Od podstielkového chovu už ale upúšťajú aj krajiny, ktoré ich mali. Podľa hydinárov taký chov nemá opodstatnenie, lebo kvalita vajec závisí od zloženia krmiva, ktoré nosnica konzumuje.”
Daniel Molnár: “Čo sa týka klietkového systému, tak je tam najväčší počet znesených vajec a najnižší úhyn týchto nosníc, takže zatiaľ tieto dva ukazovatele preukazujú, že v žiadnom prípade sa tá nosnica zle mať nemôže.”
Viktória Némethová: “Poľnohospodári sa zhodujú, že štát by mal živočíšnej výrobe venovať väčšiu pozornosť. V minulosti to skonštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad. Roky sa totiž nachádza v kritickom stave a postupne upadá napríklad chov hovädzieho dobytka aj ošípaných.”
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK (telefonát): “V tomto roku vďaka silnému štátnemu rozpočtu budú môcť byť vyplatené peniaze aj do živočíšnej výroby pre chovateľov zvierat z takzvaných monogastrov, to znamená pre chovateľov ošípaných alebo už možno aj spomínanej hydiny.”

Viktória Némethová: "Podiel slovenských potravín a výrobkov na pultoch obchodných reťazcov síce za posledné mesiace stúpol, ale stále nedosahuje úroveň ako v okolitých krajinách."

Zdroj: [07.02.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Viktória Némethová / Igor Haraj]