Schválili novelu zákona o potravinách. Umožní aj predaj po dátume minimálnej trvanlivosti

Novela zákona o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktorú schválila vláda, zníži minimálnu hranicu pokuty pri opakovanom porušení povinností na 50.000 eur. Umožní tiež predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale až po ich ponuke charite. Zákon by mal byť účinný od 1. júna 2022.
Novela zákona o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktorú schválila vláda, zníži minimálnu hranicu pokuty pri opakovanom porušení povinností na 50.000 eur. Umožní tiež predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale až po ich ponuke charite. Zákon by mal byť účinný od 1. júna 2022.
Dochádza aj k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu. Prevádzkovateľ bude však povinný uviesť v propagačnom letáku percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky. Prevádzkovateľ bude môcť podľa vládou schválenej novely predávať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, len vo svojich vlastných prevádzkach, len konečnému spotrebiteľovi, len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín a najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti.
Návrh novely zákona bol predložený do dvoch pripomienkových konaní. Do druhého pripomienkového konania bol opätovne predložený, pretože v rámci prvého pripomienkového konania bolo uplatnených 70 pripomienok, z toho 39 zásadných. Na základe rozporových konaní boli po prvom pripomienkovom konaní rozpory s povinne pripomienkujúcimi subjektami odstránené, avšak podľa výsledkov rozporových konaní sa návrh zákona podstatne zmenil. Z uvedeného dôvodu bol návrh zákona opätovne predložený na pripomienkové konanie. K návrhu zákona v rámci druhého medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 100 pripomienok, z toho 61 zásadných.


Zdroj: [12.01.2022; ta3.com; Ekonomika; 14:03; redakcia]