Rozšírená zodpovednosť výrobcov funguje

Rozhovor s riaditeľom NATUR-PACK v nadväznosti na aktuálnu Správu o stave životného prostredia a Programu odpadového hospodárstva 2021- 2025, ktoré priniesli viacero pozitívnych správ k rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Riaditeľ OZV NATUR-PACK prináša dobré správy o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré vyplývajú z dvoch dôležitých dokumentov. Zo Správy o stave životného prostredia (https://bit.ly/3eCEVbj​) a z Programu odpadového hospodárstva 2021 - 2025. Za dobrými výsledkami je aj svedomité plnenie si povinností našich klientov, výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Video je spracované aj s anglickými titulkami.  


Zdroj: NATUR-PACK, a. s.