Rezká odpoveď na tlak zvonka

Našu sebestačnosť v produkcii slepačích vajec pomôže zachrániť aj memorandum.
Našu sebestačnosť v produkcii slepačích vajec pomôže zachrániť aj memorandum.
Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Únie hydinárov Slovenska a Zväzu obchodu SR v minulom týždni podpísali memorandum, cieľom ktorého je zachovať sebestačnosť Slovenska v produkcii konzumných slepačích vajec.
BRATISLAVA. Ako je známe, zahraničné obchodné reťazce, pôsobiace v SR, opakovane deklarujú, že po roku 2025 už nebudú od dodávateľov nakupovať konzumné slepačie vajcia, pochádzajúce z chovov v obohatených klietkach. Pritom takmer 80 percent z celkovej produkcie vajec na Slovensku v súčasnosti pochádza práve z obohatených klietkových chovov.
„Uvedomujeme si, že odmietanie vajec z klietkových chovov zo strany zahraničných obchodných reťazcov predstavuje nezvratný proces," povedal pri podpise memoranda Daniel Molnár, riaditeľ ÚHS.
Zároveň však dodal, že zdôvodňovanie ochranou nosnic voči vajciam z klietkového chovu je zo strany obchodných reťazcov len zámienka, ktorá nemá žiadne logické opodstatnenie.
Podľa výsledkov z viacerých výskumov a i podľa praktických skúseností samotných chovateľov totiž kvalita a zloženie vajec vonkoncom nezávisí od spôsobu chovu nosnic, ale závisí iba od zloženia krmiva, ktoré nosnica konzumuje.
„Ba niektoré vedecké výskumy preukázali, že z hľadiska úžitkovosti, ale aj z pohľadu znečistenia škrupiny vajec je najvhodnejší a pre spotrebiteľa najbezpečnejší práve chov nosnic v obohatených klietkach," uviedol D. Molnár.
Napriek tomu sa producenti vajec, združení v ÚHS, podpisom memoranda zaviazali do roku 2030 rekonštruovať klietkové chovy nosnic a premeniť ich na podstielkové, voliérové a voľno výbehové chovy.
„Úplná rekonštrukcia klietkových chovov nosnic na Slovensku však celkom určite nebude možná bez finančnej pomoci zo strany štátu," dodal D. Molnár, a vystríhal pred rizikom, že v opačnom prípade príde k zníženiu našej súčasnej sebestačnosti v produkcii vajec a k zaplaveniu nášho trhu dovážanými vajcami.
Práve preto sa MP RV SR v osobe ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej podpisom memoranda zaviazlo k tomu, že MP RV SR bude v nasledujúcich rokoch hľadať finančné zdroje, potrebné na prechod z klietkových chovov na podstielkové, voľno výbehové a voliérové chovy.
„Štát jednoducho musí urobiť maximum pre to, aby producenti slovenských vajec, ktoré na rozdiel od zahraničných vajec nie sú spájané so žiadnymi potravinovými škandálmi, boli schopní zabezpečiť ich pre slovenských spotrebiteľov dostatok," zdôraznila počas podpisu memoranda G. Matečná.
Zväz obchodu SR sa podpisom memoranda zaviazal, že jeho členovia budú na pultoch ich obchodných prevádzok uprednostňovať vajcia od slovenských producentov. „Slovenskí obchodníci, združení vo Zväze obchodu SR, majú výsostný záujem na dodávkach kvalitných a bezpečných potravín do svojich predajní. A slovenskí výrobcovia vajec tieto základné požiadavky napĺňajú," vyhlásil pri podpise memoranda prezident tohto zväzu Martin Katriak.
BOHUMIL URBÁNIK

Zdroj: [12.02.2020; Roľnícke noviny; Titulná strana; s. 1; BOHUMIL URBÁNIK]
Foto: G. Matečná, M. Katriak a D. Molnár pri podpise memoranda. foto - (MPV)