Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana bol súčasťou panelovej diskusie k zálohovaniu na Retail Summite v Prahe

Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR sa zúčastnil na najväčšej obchodnej konferencii v Európe RETAIL SUMMIT 2024, ktorý sa konal 25. - 27.03.2024 v Prahe.

30. ročník Retail Summitu s rekordnou účasťou 1400 obchodníkov a ich obchodných partnerov sa konal v dňoch 25. - 27.03.2024 v Kongresovom centre v Prahe.    
Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR bol účastníkom panelovej diskusie na tému "Zálohujeme! Na čo sa pripraviť?". 
Už čoskoro by totižto v Českej republike mohol fungovať systém zálohovania PET fliaš a plechoviek riadený štátom. Pán Kasana spolu s ďalšími rečníkmi diskutovali, čo konkrétne tento krok smerom k cirkulárnemu nakladaniu s obalmi znamená pre predajcov, výrobcov a zákazníkov, v akej fáze prípravy systému sa aktuálne ČR nachádza a čo obnáša zaistenie vhodného zberu týchto obalov.  Pán Kasana sa podelil o vzácne skúsenosti so zavádzaním zálohového systému na Slovensku, účastníkom kongresu predstavil v čom sa inšpirovať a z čoho sa poučiť.

Zdroj: ZO SR, blue events