Predvianočné nákupy tvrdého alkoholu

Detailnejší pohľad na predvianočné nákupy tvrdého alkoholu v maloobchode. 

Správa spoločnosti NIELSEN o predvianočných nákupoch tvrdého alkoholu v maloobchode.