Počet podvodov pri zálohovaní v obchodoch klesá, môžu za to efektívnejšie kontrolné mechanizmy

Snahy o podvodné konania pri zálohovaní vratných obalov sa snažia eliminovať aj obchodné siete. Podvodníkom hrozí prinajlepšom mastná pokuta.
Zálohový systém nielenže úspešne funguje už druhý rok, ale čoraz viac odoláva pokusom o rôzne typy podvodov. Správca zálohového systému neustále zefektívňuje systém kontroly zálohového procesu od jeho začiatku až po koniec. Z mesiaca na mesiac sa zdokonaľujú aj zálohomaty. Okrem toho obchodné siete čoraz viac dbajú na odhalenie špekulácií zo strany zákazníkov, ktorým sa už nevypláca zbytočne riskovať pre pár eur navyše.
Neoprávnený profit stále láka
Podvody v zálohovom systéme zachytila nezisková organizácia Správca zálohového systému tak na strane výrobcov, ako aj distribútorov a samotných spotrebiteľov. Najpočetnejšie sú podvody spotrebiteľov, ktorí chcú získať neoprávnený finančný profit.
Finančne významnejšie sú podľa generálneho riaditeľa organizácie Mariána Áča podvody na strane výrobcov a obchodníkov. Celkové škody, ktoré spôsobili za vlaňajšok, dosiahli sumu približne 500-tisíc eur.Keďže správca nemá kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie ani porušovanie pravidiel, spolupracuje so štátnymi orgánmi vrátane polície. Podobne je v neustálom kontakte s výrobcami i distribútormi.
„Tematiku ochrany systému pred podvodmi vnímajú partneri veľmi intenzívne. K výške škody za tento rok sa však budeme vedieť konkrétnejšie vyjadriť až po skončení roka, uzatvorení dát a hlásení od partnerov zapojených v systéme zálohovania,“ dodáva M. Áč.
Rýchla identifikácia podvodov
Správca v spolupráci s odbernými miestami dokáže rýchlo identifikovať pokusy o vrátenie nezálohovaného obalu priamo v ich obchodných prevádzkach. V spolupráci s výrobcami zase dokáže identifikovať produkty, ktoré sa im vracajú do systému, no nenahlásili im. Navyše takto identifikujú ďalších importérov, ktorí sa doteraz do systému nezaregistrovali, a to či už pre neznalosť alebo zámerne.
„Prevencia pred podvodmi je súčasťou viacerých procesov správcu pri správe zálohového systému. Príslušné náklady sú preto obsiahnuté v našich prevádzkových nákladoch na jednotlivé čiastkové procesy,“ vysvetľuje M. Áč s tým, že potrebné údaje vrátane nákladových položiek zverejňujú v zmysle zákonov, najmä zákona o zálohovaní, zákona o neziskových organizáciách a zákona o účtovníctve.
Čo sa týka štruktúry poplatkov, tá je komplexná, pričom závisí od typu a farebnosti materiálu obalu, ako aj od toho, či ide o národný alebo medzinárodný čiarový kód. „Platí, že poplatky za medzinárodný čiarový kód sú zvýšené tak, aby zohľadňovali vyššie riziko vracania nezálohovaných obalov do zálohového systému Slovenska,“ konštatuje M. Áč.
Výšku poplatkov správca na základe reálneho vývoja pravidelne prehodnocuje, v zásade na ročnej báze. Nová výška poplatkov na rok 2024 bude stanovená vo štvrtom kvartáli 2023.
Zdroj: Pavel Neubauer
Dôležité informácie o zálohovaní
- Systém zálohovania funguje na Slovensku úspešne druhý rok.- Od jeho spustenia sa vyzbieralo viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek.- Miera návratnosti za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň 88 percent.- Podvodníci spôsobili Správcovi zálohového systému za minulý rok škodu vo výške pol milióna eur. - Škody z podvodného konania znášajú poctiví výrobcovia, ktorí systém financujú.- Porušovanie pravidiel rieši Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská obchodná inšpekcia, Protimonopolný úrad a Policajný zbor SR.- Priestupku sa dopúšťa fyzická osoba, ktorá do zálohomatu úmyselne vkladá obal, ktorý nie je zálohovaný, a pritom škoda nepresiahne 266 eur. Ak škoda presiahne 266 eur, už ide o trestný čin.
Počet zneužívania systému klesá
Nekalé činnosti pri zálohovaní zo strany jednotlivcov sleduje aj spoločnosť TERNO real estate. Ako zdôrazňuje jej marketingový manažér Peter Vanek, na základe skúseností sa cez zálohový systém vracia čoraz viac zálohovaných plechoviek a PET fliaš. Miera návratnosti dosiahla začiatkom augusta až 88 percent.
„V snahe zvýšiť komfort zákazníkov sa naša spoločnosť rozhodla zabezpečiť zber zálohovaných obalov PET/Plech vo všetkých svojich predajniach bez ohľadu na ich výmeru, teda nad rámec zákona. Aktuálne máme 154 plnoautomatických strojov a sedem prevádzok s ručným výkupom obalov,“ hovorí P. Vanek.
V potravinových reťazcoch Terno a KRAJ zákazníci odovzdali v roku 2022 cez 22 miliónov kusov vratných obalov, pričom za prvý polrok 2023 to bolo cez 13 miliónov kusov obalov. S podvodmi pri zálohovaní sa stretli aj zamestnanci firmy.
„Snahy o zneužívanie systému nie sú také časté, dejú sa však sporadicky. Za všetky spomenieme snahu o manipuláciu čiarového kódu, k čomu dochádzalo len v období prvého polroka po spustení systému,“ dodáva P. Vanek s tým, že nezákonné manipulovanie so zálohovacím systémom dlhodobo nezaznamenali. To však neznamená, že nie sú v strehu.
„Zálohovací systém je vo veľkej miere postavený na autonómnom konaní zákazníka. Vďaka úzkej spolupráci so správcom a vzájomnej výmene informácií o fungovaní systému v reálnych podmienkach sa podvodným a manipulatívnym krokom darí predchádzať aj aktualizáciou softvéru.“
Viac ako 220 miliónov obalov
V rámci legislatívnej povinnosti, ktorou bolo zavedenie zálohovacieho systému na slovenský trh od 1. januára 2022, bol rok 2021 venovaný príprave infraštruktúry na tento systém. V systéme spoločnosti COOP Jednota sa preto venovali prispôsobeniu prevádzok, a to ich rekonštrukcii, výberu spôsobu zberu, ako aj výberu samotných zariadení určených na zber PET fliaš a plechoviek.
Minulý rok venovali vybaveniu odberných miest technológiou aj dolaďovaniu súvisiacich procesov, napríklad logistike, skladovaniu odobratých obalov či nákladom vynaloženým na zabezpečenie zálohovania.
Všetky spomínané procesy pomáhajú odhaliť prípadné podvodné konania. „Zákazníci si osvojili, ako zálohovať, teda ako funguje ručný zber a ako automatizovaný,“ dodáva hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.
V súčasnosti je v maloobchodnej sieti COOP Jednota takmer 1 500 odberných miest. Z toho povinných odberných miest je vyše 300, viac ako 1 100 prevádzok sa do zálohovania zapojilo dobrovoľne. „To je najviac spomedzi všetkých reťazcov.“
Takmer 1 100 odberných miest disponuje zálohomatmi. Ručný zber využíva viac ako 400 menších prevádzok. Za celé obdobie odovzdali spotrebitelia do predajní COOP Jednota viac ako 220 miliónov vratných obalov.
Doterajší priebeh zálohovania hodnotí pozitívne aj obchodná sieť Kaufland. Vo všetkých jej predajniach sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zber vratných obalov. „Tie presne vyhodnocujú, či ide o zálohovaný obal a či sú vybavené systémom na odhalenie podvodných konaní. V prípade, že zamestnanci zistia pokus o podvod, postupujú podľa inštrukcií od správcu a v súlade s platnou legislatívou,“ dodáva hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová.
Výsledky zálohovania prekvapujú
Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko zaznamenala na základe dát od správcu, že niektoré ich produkty sa vracali viac, než je priemer danej kategórie. Ako však dodáva manažér podniku pre vonkajšie vzťahy Michal Čubrík, išlo skôr o limitované prípady bez širšieho dosahu. „Našim hlavným partnerom je Správca zálohového systému a orgány štátneho dozoru, ktorých úlohou je kontrolovať dodržiavanie zákona,“ pripomína.
Doterajšie celkové výsledky zálohového systému na Slovensku prevyšujú podľa M. Čubríka všetky očakávania. Za minulý rok sa vyzbieralo 71 percent všetkých zálohovaných obalov, čo je o 11 percent viac ako bol stanovený cieľ.
„V tomto roku sa zatiaľ výsledky blížia k 90 percentám, čo je pre všetkých prekvapením. Tento cieľ sa pôvodne plánoval dosiahnuť až v roku 2025. Ukázalo sa, že Slováci si zálohovanie obľúbili,“ zdôrazňuje M. Čubrík.
Hlavný objem nákladov spôsobených vracaním zálohovaných obalov zo zahraničia alebo inými podvodmi znáša podľa M. Čubríka správca. Firma Coca-Cola sa na týchto nákladoch podieľa tým, že za produkty s medzinárodným čiarovým kódom a viacjazyčnými etiketami, ktoré umiestňujú na trh, platia extra príplatky.
„Samozrejme, čím nižšia miera podvodov, tým nižšie budú aj naše príplatky za takéto produkty. Ak máme informácie o produktoch spoločnosti Coca-Cola, ktoré nespĺňajú požiadavky slovenského zálohového systému a inej legislatívy, komunikujeme o tom bezodkladne so správcom a príslušnými orgánmi,“ dodáva M. Čubrík.