Pečivo bude pravdepodobne drahšie

Za pečivo si priplatíme. Upozorňuje na to zväz pekárov, ktorý plánuje svoje odbytové ceny zvýšiť už na budúci mesiac. Dôvodom je rekordne drahá pšenica. Pekári vyzývajú vládu, aby okamžite zasiahla. Ministerstvo pôdohospodárstva im však odkazuje, že nie je regulačný úrad. Pomoc im tento rok síce prisľúbilo, detaily ale neuviedlo.

Alfonz Šuran, moderátor: „Za pečivo si priplatíme. Upozorňuje na to zväz pekárov, ktorý plánuje svoje odbytové ceny zvýšiť už na budúci mesiac. Dôvodom je rekordne drahá pšenica. Pekári vyzývajú vládu, aby okamžite zasiahla. Ministerstvo pôdohospodárstva im však odkazuje, že nie je regulačný úrad. Pomoc im tento rok síce prisľúbilo, detaily ale neuviedlo.“
Barbora Šišoláková, redaktorka: „Ceny potravinárskej pšenice lámu rekordy nielen na európskych, ale aj amerických burzách. Zatiaľ čo v minulom roku zaplatili obchodníci za jednu tonu stošesťdesiat dolárov, dnes je to dvestotridsaťpäť. S takto vysokou cenou sme sa stretli naposledy v roku 2014.“
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK: „Pšenica mala tie najvyššie ceny najmä na prelome januára a februára. Adekvátne z toho bola na vysokej úrovni potom aj múka.“
Barbora Šišoláková: „Ku skokovému rastu cien prispelo Rusko, ktoré zvýšilo na pšenicu exportné clá. Ceny však zvyšuje aj enormný dopyt z Číny, či horšie výhľady produkcie. Zväz pekárov očakáva, že v marci stúpne cena obilia o ďalších dvadsaťpäť percent. Zvýšené náklady však nedokážu ďalej znášať. Už dnes vraj melú z posledného.“
Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC: „Úplne absentujúca pomoc štátu, obrovské náklady súvisiace s protipandemickými opatreniami a rekordné ceny potravinárskej pšenice drtivo doliehajú na slovenských pekárov. Neostáva nám už nič iné, ako zvýšiť ceny našich výrobkov.“
Barbora Šišoláková: „Zväz pekárov upozorňuje, že ak im štát nepomôže, pečivo by mohlo už budúci mesiac zdražieť podľa odhadov o sedem až desať percent. Kľúčovú úlohu však budú zohrávať obchody, od ktorých záleží, či odbytové ceny pekárov premietnu aj do peňaženiek spotrebiteľov.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu: „Pokiaľ preukážu, že v skutočnosti ich návrhy sú korektné a objektívne, tak proste budeme s nimi súhlasiť. Samozrejme, následkom toho budú upravené aj ceny v maloobchode.“
Barbora Šišoláková: „Iný uhol pohľadu majú veľké obchodné reťazce. Do akej miery urobia ústupky voči pekárom, je otázne. Záležať bude od konkrétnych firiem.“
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu: „Obchodník zastupuje záujmy v prvom rade svojich zákazníkov, a preto chce preňho vyjednať čo najlepšie podmienky, pretože tu máme naozaj veľmi silné konkurenčné prostredie.“
Barbora Šišoláková: „Kritickú situáciu by mohla zvrátiť štátna pomoc, ku ktorej vyzýva aj samotný zväz. Ministerstvo pôdohospodárstva ale reaguje, že cenotvorba nie je v jeho réžii.“
Daniel Hrežík, hovorca MPRV SR: „Ministerstvo nie je regulačný úrad. Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje v nasledujúcom období realizovať novú takzvanú COVID výzvu.“
Milan Lapšanský: „V súčasnosti my nebadáme nejakú komunikáciu na túto tému. Čakáme, čakáme, sľúbené nám bolo, ale čas letí.“

Barbora Šišoláková: „Rrezort sľubuje, že výzvu vyhlási ešte v tomto roku. Momentálne vraj zvažuje technické a legislatívne možnosti.“

Zdroj: [22.02.2021; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Barbora Šišoláková / Alfonz Šuran]
Foto: Autor: Ľuboš Pilc