Označenie slovenské dostane podmienku

Výrobcovia budú musieť od apríla na obale informovať, odkiaľ pochádza základná zložka potraviny. Stále však nepoznajú detaily nariadenia.
Výrobcovia budú musieť od apríla na obale informovať, odkiaľ pochádza základná zložka potraviny. Stále však nepoznajú detaily nariadenia.
Necelé tri mesiace. Toľko zostáva výrobcom na to, aby pozmenili obaly svojich produktov. Začiatkom apríla 2020 totiž vstúpi do platnosti nové nariadenie Európskej komisie. To sa postará o to, že na obale potravín bude uvedená nielen krajina pôvodu samotného výrobku, ale aj jeho základnej zložky.
V praxi to bude vyzerať nasledovne: ak firma na obale potraviny uvedie slová „Vyrobené na Slovensku“, „Slovenská potravina“ alebo „Krajina pôvodu: Slovensko“, musí toto tvrdenie dokázať. Na obale teda bude musieť uviesť aj dodatočný údaj – krajinu, kde bola vyrobená základná zložka potraviny. Pôvod hlavnej zložky však musí byť uvedený iba v prípade, ak sa odlišuje od pôvodu samotnej potraviny.
Nariadenie má však viacero nástrah, ktorých riešenie zatiaľ výrobcovia nepoznajú. Čakajú totiž na vydanie usmernenia zo strany Európskej komisie. „Tým, že Európska komisia zatiaľ nepublikovala usmerňujúci materiál vo forme otázok a odpovedí, vytvára veľkú právnu neistotu,“ konštatuje Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. Výrobcovia totiž musia začať prerábať obaly a okrem toho, že im ich zmena zrejme predraží náklady, sa môže stať aj to, že po vydaní usmernenia ich budú musieť prerábať ešte raz.
To, či si podnikatelia plnia novú povinnosť, budú priamo v obchodoch preverovať štátni veterinári. Tí HN napriek tomu, že kontrola spadá do ich kompetencie, odkázali s otázkami priamo na ministerstvo pôdohospodárstva. Rezort však do uzávierky na otázky HN nereagoval, podobne ani Európska komisia neuviedla, kedy plánuje vydať spomínané usmernenie.
Mnoho nejasností
Hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirchnerová uvádza, že reťazcu vzniknú dodatočné náklady súvisiace s úpravou grafiky obalov, ich výmenou a likvidáciou starých obalov. „Redizajnujeme privátne značky, oslovujeme dodávateľov na odstraňovanie symbolov a tvrdení, tak aby to bolo zladené s novou legislatívou,“ objasňuje Kirchnerová, ako sa na nariadenia pripravuje Billa.
Maloobchodný analytik Ľubomír Drahovský však oponuje a tvrdí, že náklady budú výrobcom rásť iba minimálne. Podľa neho ide len o legislatívne označenie pôvodu použitých surovín, ktoré každý výrobca exaktne vie. „Pôjde iba o serióznosť v informovaní spotrebiteľa a prijatie nariadenia Európskej únie,“ dodáva analytik. Výrobcovia budú musieť nový údaj uviesť viditeľným písmom priamo na obale produktu. Potraviny, ktoré firmy vyrobili a uviedli na trh ešte pred začiatkom platnosti nového pravidla, budú môcť dopredať.
Nezodpovedaných tak zostáva aj niekoľko ďalších otázok. V nariadení sa síce mnohokrát skloňuje slovné spojenie „základná zložka“, no napriek tomu nie je celkom jasné, čo presne sa pod ňou rozumie. Čo sa týka kvantitatívneho hľadiska, ide o zložku, ktorá tvorí aspoň polovicu výrobku. V prípade chleba teda pôjde o múku, v prípade šunky či párkov o mäso. Okrem podielu je tu však aj ďalší uhol pohľadu – kvalitatívny. Ten sa týka potravín, kde nie je možné jednoznačne určiť, čo je ich hlavnou zložkou. Ide napríklad o rôzne druhy korenín či nátierok, kde sú vo veľkej miere obsiahnuté rôzne arómy či dochucovadlá, a kde teda nie je možné jednoznačne určiť, čo je ich základnou zložkou. Podobne napríklad pri berlínskych párkoch bude musieť výrobca uviesť krajinu pôvodu, aby spotrebiteľ nenadobudol dojem, že mäso použité v párkoch pochádza automaticky z Berlína.
Boj proti nekalým praktikám?
Ingrid Ludviková, ktorá zastupuje Európsku komisiu na Slovensku, zhrnula základný účel nového opatrenia: „Zaistí väčšiu transparentnosť tým, že občania získajú jasnejšie informácie o pôvode potravín predávaných na európskom trhu.“ Nariadenie musia všetky členské štáty plne uplatňovať, keďže ide o legislatívu, ktorá je záväzná v plnom rozsahu a priamo uplatniteľná vo všetkých členských štátoch.
Pozitívne vnímajú novú povinnosť aj slovenskí obchodníci a poľnohospodári. Podľa Martina Katriaka, prezidenta Zväzu obchodu, ide o jedno z komplexu opatrení na ochranu pred dvojakou kvalitou a zároveň spresnenie povinnosti o krajine pôvodu, pretože vo viacerých národných legislatívach je neprimeraná voľnosť v predmetnom označovaní. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová zase tvrdí, že nariadenie môže nielen zviditeľniť domáce potraviny, ale aj odstrániť alebo zmierniť výskyt nekalých praktík.


Zdroj: [14.01.2020; finweb.hnonline.sk; Domáca ekonomika; 00:00; Katarína Runová]

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2071722-oznacenie-slovenske-dostane-podmienku