Ochranári zvierat vyhrali súdny spor s COOP Jednota

Ochranári zvierat vyhrali súdny spor s COOP Jednota a môžu pokračovať vo svojej kampani.
Ochranári zvierat vyhrali súdny spor s COOP Jednota a môžu pokračovať vo svojej kampani.
Krajský súd v Bratislave zrušil uznesenie okresného súdu, ktoré zakazovalo občianskemu združeniu Humánny pokrok negatívne informovať o reťazci COOP Jednota v súvislosti s vajcami z klietkového chovu. Ochranári ohlásili pokračovanie kampane volajúcej po konci predaja klietkových vajec. Informoval o tom Martin Smrek, predseda Humánneho pokroku a koordinátor kampane Viac neznesiem!
Uviedol, že podľa súdu prišlo k neoprávneným zásahom do slobody prejavu ochranárov. Tí ešte v októbri spustili kampaň požadujúcu od COOP Jednota ukončenie používania vajec z klietkového chovu. COOP Jednota sa však obrátila na okresný súd a žiadala od neho, aby ochranárom zakázal negatívne informovať o COOP Jednota v súvislosti s vajcami z klietkového chovu. Okresný súd reťazcu obratom vyhovel. Ochranári sa však odvolali a odvolací súd v Bratislave 22. októbra jednohlasne dospel k záveru, že v tejto veci prišlo k neoprávnenému zásahu do slobody prejavu ochranárov a uznesenie okresného súdu zmenil na zamietavé. Združenie Humánny pokrok tak môže opäť pokračovať v kampani a kritizovať reťazec.
Rozhodnutie súdu tak podľa Humánneho pokroku teraz vysiela do sveta dôležitý signál o stave demokracie a slobody prejavu na Slovensku a ochranári ho vítajú.
„Rozhodnutie odvolacieho súdu považujeme za víťazstvo demokracie. Vo vyspelých spoločnostiach je absolútne neprijateľné, aby sa veľké korporácie s miliardovými tržbami namiesto dobiehania základných štandardov ochrany zvierat snažili nedemokratickými požiadavkami umlčiavať ochrancov zvierat súdom. Taktiež sme veľmi radi, že súdy na Slovensku ešte stále fungujú a dokážu hájiť naše základné občianske práva. Považujeme to aj za jasný signál pre COOP Jednota, že nadišiel čas postaviť sa krutosti voči sliepkam čelom a namiesto bojovania s ochranármi prišiel čas dobiehať základné štandardy ochrany zvierat v ich dodávateľskej sieti,“ povedal Smrek.
„COOP Jednota Slovensko rozhodnutie súdu nekomentuje a keďže je tento problém širší a týka sa všetkých slovenských obchodníkov, problematikou klietkového chovu sa už aktuálne zaoberá Zväz obchodu (ZO) SR v spolupráci s Úniou hydinárov Slovenska (ÚHS) a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,“ uviedol pre TASR v reakcii na ochranárov Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota Slovensko.
Podľa Martina Katriaka, prezidenta ZO SR nátlakové mediálne kampane rôznych aktivistov vníma Zväz obchodu SR ako podporu dovozu zahraničných vajec. „Členovia ZO SR jednoznačne podporujú trend zlepšovania životných podmienok nosníc. Zároveň podporujú a uskutočňujú najmä predaj slovenských potravín. Pokiaľ ide o produkciu vajec na Slovensku a v záujme podpory slovenskej produkcie a zabezpečenia potravinovej bezpečnosti Slovenska však nemožno prehliadať, že 92 % slovenskej produkcie vajec pochádza z klietkového chovu. Prechod na iné druhy chovu je teda možné dosiahnuť iba postupne. V súvislosti s uvedeným Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s ÚHS a ZO SR pripravuje memorandum k uvedenej problematike,“ dodal Katriak.

Zdroj: Info.sk, TASR
[30.01.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR]