Obchod nestíha absorbovať zmeny zákonov

V KRÁTKOM ČASE PRIŠLO NIEKOĽKO LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV, KTORÉ SA NEVYHNUTNE PREJAVILI V RASTE CIEN, VYHLASUJÚ OBCHODNÍCI. BRÁNIA SA TAK TVRDENIAM, ŽE SA NAJVÄČŠOU MIEROU PODIEĽAJÚ NA ZDRAŽOVANÍ POTRAVÍN. OTÁZNIKY SÚ AJ PRI ZÁKONE O ZÁLOHOVANÍ PET FLIAŠ A PLECHOVIEK.  

V KRÁTKOM ČASE PRIŠLO NIEKOĽKO LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV, KTORÉ SA NEVYHNUTNE PREJAVILI V RASTE CIEN, VYHLASUJÚ OBCHODNÍCI. BRÁNIA SA TAK TVRDENIAM, ŽE SA NAJVÄČŠOU MIEROU PODIEĽAJÚ NA ZDRAŽOVANÍ POTRAVÍN. OTÁZNIKY SÚ AJ PRI ZÁKONE O ZÁLOHOVANÍ PET FLIAŠ A PLECHOVIEK.
Podľa Zväzu obchodu SR (ZO SR) vytvára základný tlak na rast cien niekoľkoročná proinflačná politika Európskej centrálnej banky. Jej cieľom je inflácia tesne pod dve percentá v strednodobom termíne pre celú eurozónu. V marci bola medziročná miera inflácie u nás na úrovni 2,7 percenta. Prezident ZO SR Martin Katriak k tomu hovorí: „Ak teda na Slovensku rastú ceny rýchlejšie ako v Európskej únii, mali by sme príčiny hľadať tam, kde sa naše podmienky líšia od ostatných krajín EÚ. Ihneď zbadáme niekoľko závažných faktorov, ktoré ovplyvnili predovšetkým cenu práce. Podstatné zvýšenie mzdových nákladov sa výraznou mierou dotklo nielen odvetvia obchodu, ale aj výroby. Ďalej máme zvýšenie minimálnej mzdy a mimoriadne navýšenie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, sviatky a za prácu v noci. Ďalšia etapa zvyšovania príplatkov vstúpila do platnosti 1. mája.“
Priamy vplyv na cenu práce malo tiež rozhodnutie o povinnom poskytovaní príplatkov na rekreáciu. Podľa prvého viceprezidenta ZO SR Pavla Konštiaka prišli všetky spomínané legislatívne úpravy v príliš krátkom čase na to, aby ich podnikatelia v obchode stihli absorbovať. „Takýto prudký nárast mzdových nákladov, ktorý sa nezakladá na zvyšovaní produktivity práce, sa nevyhnutne prejavuje aj v raste cien.“
V rovnakom období tiež dochádza k rastu regulovaných cien energií. „Na žiadnu z týchto okolností, ktoré sa priamo premietajú do nákladov podnikateľa, nemajú obchodníci žiadny vplyv a dosah,“ zdôrazňuje Pavol Konštiak.
NÁVRAT K OBNOVITEĽNÝM MATERIÁLOM
Väčšina obchodných spoločností, ktoré sú členmi ZO SR, pripravuje opatrenia, ktoré budú v súlade s prijatou Smernicou EÚ o zákaze mnohých kategórií jednorazových plastových výrobkov a s pripravovanou novelou zákona o odpadoch, ktorá má vstúpiť do platnosti 1. 1. 2021. No a niektorí idú ešte nad rámec týchto regulácií. Napríklad výrobca šumivých vín zo Serede, ktorý kedysi používal korkové zátky, sa v nasledujúcich mesiacoch vráti k obnoviteľným materiálom. Najväčší slovenský obchodný reťazec COOP Jednota už nahrádza vo svojich predajniach plastové slamky, tyčinky do uší a plastový riad vlastných značiek výrobkami, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Už dávnejšie vyradili klasické igelitky a nahradili ich taškami z rozložiteľných materiálov. Ďalší slovenský reťazec, skupina CBA, už tiež ukončila nákup celého radu jednorazových plastových výrobkov a plánuje len ich dopredaj. Prakticky všetci členovia ZO SR sa intenzívne pripravujú na podmienky v súvislosti s prijímaním nových právnych predpisov ohľadom používania jednorazových výrobkov z plastov (vatové tyčinky do uší, príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, paličky k balónom, nádoby na potraviny a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu) na európskej aj národnej úrovni.
ZÁLOHOVANIE OBALOV BUDE VEĽKÁ ÚLOHA
ZO SR sa stavia zodpovedne aj k otázke zálohovania obalov na nápoje, aj keď zastáva názor, že prijímané riešenia majú využívať doterajšie pozitívne skúsenosti, majú byť efektívne, finančne únosné a predovšetkým natoľko domyslené, aby sa nemuseli znovu meniť o niekoľko rokov. O počte nápojových obalov na slovenskom trhu, a teda o veľkosti úlohy, ktorú majú obchodníci pred sebou, informuje maloobchodný audit spoločnosti Nielsen. Počet predaných kusov plastových fliaš vo vybraných nápojových kategóriách (minerálne a stolové vody, malinovky, pivá a radlery, džúsy, ľadové čaje, sirupy a energetické nápoje) dosiahol v maloobchode vrátane čerpacích staníc (t. j. bez pohostinských zariadení) za posledných dvanásť mesiacov (apríl 2018 až marec 2019) 570 miliónov kusov. Jana Magicová, Client Service Manager spoločnosti Nielsen, upresňuje: „Na ilustráciu množstva nakúpených plastových fliaš v týchto nápojových kategóriách si predstavme spotrebu na jedného Slováka, ktorá sa dostala za hranicu sto kusov fliaš ročne. Celkový počet predaných kusov nápojov v maloobchode medziročne narástol o viac ako päť percent, plastové balenia rástli trochu pomalším tempom – o necelé tri percentá. Rýchlejšie ako plastové fľaše rástli plechovky, ktoré posilnili svoje postavenie vo všetkých kategóriách, najvýraznejšie je to viditeľné pri pivách, radleroch a energetických nápojoch.“
KDE JE NAJVIAC PLASTOVÝCH BALENÍ
Významnosť plastových fliaš je najväčšia v kategórii minerálnych a stolových vôd, kde je podiel plastových balení takmer sto percent. Približne 90 percent z celkového počtu predaných kusov tvoria plastové fľaše aj v limonádach a ľadových čajoch. Naopak, drvivá väčšina predajov – viac ako 90 percent – energetických nápojov sa realizuje v plechovkách, podobne vysoký podiel – takmer dve tretiny – celkového počtu kusov piva a radlerov sa predá v maloobchode v balení plechovky. Jana Magicová vysvetľuje aj trend vývoja predaja balení v skle: „Celkový predaj balení v skle stagnuje. Ich počet medziročne poklesol v najväčšej kategórii piva a radlerov, kde v rámci typov balenia tvorí sklo viac ako štvrtinu predaných kusov. Naopak, mierny nárast zaznamenalo sklo v džúsoch a sirupoch, kde je však podiel sklenených balení oveľa nižší ako pri pive.“
OTÁZNIKY OKOLO ZÁLOHOVANIA PET FLIAŠ
Podľa Martina Katriaka chce zo SR pozitívne prispievať k nakladaniu s jednorazovými obalmi, preto sa aktívne zúčastňuje na príprave správcovskej organizácie, ktorá bude poverená dohľadom. Otázkou ostáva, ako sa bude správať spotrebiteľ. Deklaruje ochotu prijať systém zálohovania, no zároveň nie je dostatočne informovaný, čo bude tento systém vyžadovať a koľko bude stáť. Otvorená je aj otázka vplyvu zálohovania pet fliaš a plechoviek na existujúci systém triedeného zberu. Tam dôjde k strate, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov, varuje zo SR.

Zdroj: [25.06.2019; Obchod; retail; s. 10,11; sch, hab]
Autor: sch, hab Foto: Dreamstime, archív
foto:PREDSTAVITELIA ZOSR DISKUTOVALI S NOVINÁRMI O NOVEJ LEGISLATÍVE TÝKAJÚCEJ SA OBCHODNÍKOV.