O NAŠICH ČLENOCH - Z torza štátneho podniku vznikol rodinný reťazec

Zakladateľ Nitrazdroja netušil, že z firmy sa stane rodinný podnik. O veľkú expanziu nestojí. Firma si drží klientelu aj v konkurencii reťazcov
Lokálne maloobchodné siete s potravinami na Slovensku napriek prevahe nadnárodných reťazcov nevyhynuli. Dôkazom je aj nitriansky rodinný podnik Nitrazdroj. Firma vznikla pred 30 rokmi po malej privatizácii ako zamestnanecká akciovka z torza predajní štátneho podniku Západoslovenský zdroj, odštepný závod Nitra. Za tri desaťročia sa počet predajní strojnásobil. Zakladateľ firmy Milan Surovec pritom na začiatku ešte netušil, že z Nitrazdroja raz bude rodinná firma. Postupne sa k nemu pridali aj obaja jeho synovia – Andrej je v súčasnosti na pozícii obchodného riaditeľa, Tomáš je zasa manažérom pre marketing, internetový obchod a sociálne siete. Obaja vyštudovali rovnako ako ich otec Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Kým neprišla pandémia, M. Surovec sa na svojej alma mater zúčastňoval dokonca aj štátnic ako člen komisie z praxe.
Pred piatimi rokmi reálne uvažoval o tom, že sa z podniku stiahne a prenechá ho svojim synom. Napokon sa však rozhodol zotrvať vo funkcii generálneho riaditeľa, a tak sa nástupníctvo odkladá na neskôr. Uvedomuje si pritom, že generačný rozdiel medzi ním a synmi neraz prináša aj odlišné názory na riadenie spoločnosti, no za rozhodujúce považuje, aby hľadanie kompromisov nevyústilo do osobných sporov. „Obchod bol napokon vždy spojnicou a kompromisom medzi výrobou a zákazníkmi s odlišnými názormi,“ hovorí.

Nič samoobslužné
Nitrazdroj je lokálna sieť obchodov s potravinami. V porovnaní s veľkými hráčmi podniká v malom rozsahu a na marketing má vyčlenený malý rozpočet. „Našou snahou je ukázať, že aj na Slovensku dokážu firmy prežiť s podporou dodávateľov a stálej klientely,“ konštatuje M. Surovec. V Nitrazdroji sa necítia konkurentmi veľkých obchodných reťazcov. Napriek tomu, že reťazce majú množstvo obchodov, M. Surovec poukazuje na to, že stále existuje časť trhu, ktorú pokrýva jeho firma. Napriek tomu, že nemá veľké expanzné ciele a nie je kótovaná ani na burze.
Firma Surovcovcov podniká v nitrianskom a trnavskom regióne, kde prevádzkuje 32 predajní. Svoje prevádzky má okrem Nitry v Leviciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch a Dunajskej Strede. Sieť tvoria z dvoch tretín plnosortimentné predajne potravín, zvyšná tretina zahŕňa štyri špecializované predajne mäsa, niekoľko diskontných predajní a zopár darčekových predajní. „Ponúk na otvorenie ďalších kapacít je dostatok, vždy však zvažujeme zdravý pomer medzi ziskom či stratou, ktorá je takmer vždy spojená s expanziou,“ vysvetľuje M. Surovec. Rozšírenie počtu predajní je súčasťou predbežného investičného plánu na druhý polrok, ale závisieť to bude aj od ekonomických výsledkov za prvých šesť mesiacov roku 2024.
Rodinná firma zamestnáva takmer 600 zamestnancov a novú pracovnú silu nehľadá nikdy cez agentúry. Fluktuácia nie je taká vysoká ako v iných odvetviach, ale podľa riaditeľa ju podporilo opatrenie vlády umožňujúce odchod do predčasného dôchodku. V Nitrazdroji túto možnosť využilo veľa zamestnancov, ktorí boli dostatočne spôsobilí pracovať aj naďalej.
Nitrazdroj zotrváva pri predajniach s plnou obsluhou zo strany personálu. Zatiaľ neplánuje nasledovať trendy veľkých reťazcov v zavádzaní samoobslužných pokladníc či samoobslužných predajní. Podľa M. Surovca sa firma prispôsobuje požiadavkám svojej klientely, ktorá formát predajní s obsluhou uprednostňuje.

Boj o dodávateľa
Nitrazdroj sa vo svojich plnosortimentných predajniach sústreďuje na drahšie produkty z lokálnych zdrojov. Podiel slovenských výrobkov dosahuje takmer 60 percent, čo je približne o osemnásť percentuálnych bodov viac, než je celoslovenský priemer pri veľkých potravinových reťazcoch. Napriek tomu vo firme pociťujú dôsledky neblahého vývoja slovenského potravinárstva. Prejavuje sa to napríklad pri ovocí a zelenine – v rámci tohto segmentu pochádzajú až dve tretiny sortimentu od zahraničných dodávateľov.
Domácu produkciu považuje M. Surovec za nedostatočnú. „Naši dodávatelia niekedy nedokážu zabezpečiť ani nami požadované objednané množstvá,“ konštatuje. „Neustály boj o zákazníka medzi obchodníkmi tu bol od začiatku podnikania. Môže sa však stať, že pri obmedzených výrobných kapacitách spracovania potravín nastane boj o dodávateľa na zabezpečenie objednávok potravín menšími obchodníkmi,“ upozorňuje riaditeľ Nitrazdroja na jednu z početných výziev, ktoré pravdepodobne čakajú menších predajcov. Za problém malých a stredných reťazcov považuje aj fakt, že množstvový bonus zvýhodňuje veľké reťazce. Nákupná cena je pre ne vďaka odberu veľkého množstva nižšia a majú tak možnosť stanoviť nižšiu predajnú cenu.
Cena je pritom pre zákazníka rozhodujúca. Dokazuje to okrem iného zvýšený predaj prostredníctvom promoakcií, ktorý zaznamenali aj v Nitrazdroji. Okrem toho zaznamenali zvýšený záujem o privátnu značku CBA. Tá však tvorí v plnosortimentných predajniach len malý podiel tovaru, viac je zastúpená v diskontných predajniach reťazca.

Lojálna klientela
Napriek tomu, že menší predajcovia majú v porovnaní s veľkými isté nevýhody, M. Surovec vidí aj výhody. Tým, že firma má stabilnú klientelu, pozná detailne potreby svojich zákazníkov a dokáže preto k ich uspokojovaniu pristupovať promptnejšie. Vernosť klientely pritom zohrala svoju úlohu aj v ťažších časoch spôsobených pandémiou, infláciou a vysokými cenami energií. Nitrazdroju sa podarilo zachovať si svoju pozíciu na trhu a negatívne vplyvy sa do tržieb ani do ziskov výraznejšie nepremietli.
Vlani sa tržby z hospodárskej činnosti firmy dostali na 62 miliónov eur, čo je v histórii firmy doposiaľ najviac. Samotné tržby z predaja tovaru boli 59 miliónov eur. Spoločnosť dosahuje dlhodobo zisk.
V tomto roku by nitrianska rodinná firma chcela investovať do viacerých projektov, ale väčšina týchto investícií prichádza do úvahy až v druhom polroku tohto roku. Podobne ako v prípade zvyšovania počtu predajní sa bude realizácia investícií odvíjať od toho, ako dopadne prvý polrok. Plánuje sa napríklad výmena chladiacich a mraziacich zariadení, obmena vozového parku, aktivity zamerané na úsporu energií, modernizácia predajných priestorov či zdokonalenie e-shopu.
59 miliónov eur boli vlaňajšie tržby Nitrazdroja z predaja tovaru

Zdroj:  PRINT | Dátum: 11.04.2024 | Zdroj: Trend | Strana: 38 | Autor: Juraj Skačan | Vydavateľ: News and Media Holding a. s. | Rubrika: Rodinné firmy
Foto autor:  Foto – Robo Hubač

Foto popis:   Syn Andrej Surovec s otcom Milanom, ktorý založil firmu Nitrazdroj