O NAŠICH ČLENOCH - Prazdroj ako zbierka motýľov: Správa o udržateľnosti 2021

Starostlivosť o ľudí a krajinu sú nám v Plzeňskom Prazdroji blízke a postavili sme na nich aj našu stratégiu udržateľnosti, ktorú integrujeme do všetkých oblastí nášho podnikania. Naším cieľom je nielen minimalizovať náš vplyv na planétu, ale v spolupráci s partnermi prichádzať s riešeniami, ktoré k nej budú šetrné. Pre mnohé oblasti chceme byť priekopníkom nových prístupov. Pretože aj malá zmena k lepšiemu, ktorú urobíme dnes, môže mať do budúcna veľký vplyv.

Milí priatelia, 
môže sa mávnutie motýlieho krídla prejaviť aj na druhom konci sveta? O ľudskej aktivite to platí určite. Dokazujú to aj bezprecedentné udalosti ostatných mesiacov. Zároveň nám pripomínajú, aké dôležité sú pospolitosť a solidarita, hodnoty, na ktorých je postavené aj pivovarníctvo. Takto vnímame aj našu zodpovednosť za planétu a spoločnosť. Aj malé kroky, ako je mávnutie motýlích krídiel, môžu priniesť pozitívny dopad.

Starostlivosť o ľudí a krajinu sú nám v Plzeňskom Prazdroji blízke a postavili sme na nich aj našu stratégiu udržateľnosti, ktorú integrujeme do všetkých oblastí nášho podnikania. Naším cieľom je nielen minimalizovať náš vplyv na planétu, ale v spolupráci s partnermi prichádzať s riešeniami, ktoré k nej budú šetrné. Pre mnohé oblasti chceme byť priekopníkom nových prístupov. Pretože aj malá zmena k lepšiemu, ktorú urobíme dnes, môže mať do budúcna veľký vplyv.  

Na konkrétne kroky sa môžete pozrieť v našej Správe o udržateľnosti za rok 2021. Tú reprezentuje zbierka motýľov. Chceli by sme, aby sa náš svet v budúcnosti stal miestom, kde sa budú nové druhy skôr rodiť, ako miznúť, ako to mnohým z nich dnes hrozí. Motýle sú pre nás symbolom zdravej krajiny a krehkej krásy, o ktoré sa treba starať, pretože o ne môžeme ľahko prísť.

Tento rok v správe po prvýkrát odkazujeme na vybrané indikátory medzinárodných reportingových štandardov GRI. Doplnením detailnejších informácií a zladením metodiky vykazovania podľa požiadaviek GRI sa snažíme o väčšiu transparentnosť, chceme podporiť porovnávanie našich výsledkov a umožniť sledovanie ich vývoja v čase. Správa prešla nezávislým externým limitovaným overením, ktoré realizovala spoločnosť Mazars.
Táto správa je integrovaným reportom za našu spoločnosť v Česku aj na Slovensku a pokrýva všetky dôležité oblasti našej činnosti z hľadiska ich environmentálnych, sociálnych a ekonomických dosahov.

So srdečným pozdravom,
Ivan Tučník, vedúci pre udržateľnosť a integrované projekty Plzeňského Prazdroja

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.  
Copyright © 2022, Plzeňský Prazdroj, All rights reserved