Nové protiepidemické opatrenia - Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

V súvislosti s vývojom epidémie COVID-19 vláda SR včera (9.12.2020) predstavila nové opatrenia, ktoré by mali platiť minimálne tri týždne.
V súvislosti s vývojom epidémie COVID-19 vláda SR včera predstavila nové opatrenia, ktoré by mali platiť minimálne tri týždne nasledovne:
  • Od 11. decembra budú musieť byť zatvorené aj terasy reštaurácií. Jedlo so sebou si bude možné vziať.
  • Od 14. decembra budú sprísnené podmienky ubytovania v hoteloch a používanie vlekov a lanoviek.
  • Od 15. decembra klienti od 10 rokov v ubytovacích zariadeniach budú povinní mať negatívne testy (buď PCR, alebo antigénové) nie staršie ako 72 hodín.
  • Od 21. decembra budú zatvorené obchody okrem nevyhnutných potrieb (potraviny, drogérie, lekárne, čerpacie stanice).
  • Od 28. decembra bude Ministerstvo hospodárstva SR pravidelne testovať zamestnancov podnikov, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov.

Pripájame linku na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydanú včera, t.j. 9. decembra 2020 - https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_22_2020.pdf
Vyhláška nadobúda účinnosť 11. decembra 2020 okrem § 2 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 14. decembra 2020.
Očakávame, že Úrad verejného zdravotníctva vydá k uvedeným opatreniam príslušné vyhlášky.

Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR