Nová prezidentka Zväzu

Za novú prezidentku Zväzu obchodu bola zvolená Nadežda Machútová.

Bratislava – Za novú prezidentku Zväzu obchodu bola zvolená Nadežda Machútová. Ako ďalej informovala Ľubica Schulczová, generálna sekretárka zväzu, obchodníci združení v najväčšej obchodníckej organizácii na Slovensku jej dali dôveru na hodnotiacom a volebnom valnom zhromaždení. Prvým viceprezidentom zväzu zostáva Pavol Konštiak, za viceprezidentov boli zvolení Miroslav Labaš a Pavol Mikušiak. Valné zhromaždenie zvolilo na ďalšie obdobie tiež 14-členné predstavenstvo a päťčlennú dozornú radu. Machútová podľa Schulczovej pôsobila takmer dve desaťročia ako ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie. Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Schulczová dodala, že Zväz obchodu sa počas uplynulého štvorročného volebného obdobia priamo alebo nepriamo podieľal na príprave a pripomienkovaní niekoľkých desiatok návrhov zákonných predpisov upravujúcich podnikateľské prostredie pre podnikateľov v obchode. Zväz obchodu Slovenskej republiky je nezávislá, dobrovoľná, stavovská, nepolitická organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu, ktorá ponúka ochranu oprávnených záujmov a potrieb podnikateľských subjektov, aktívnu účasť na legislatívnom procese – tvorbe zákonov a ďalších zákonných predpisov, priamu interakciu s predstaviteľmi štátnej správy a ďalšími odborníkmi, informovanie a poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov, účasť na kolektívnych vyjednávaniach, bezplatné vzdelávanie pre podnikateľov a ich zamestnancov, predovšetkým k uplatňovaniu nových právnych predpisov. (tasr)

Zdroj: [06.07.2021; Hospodárske noviny; právo a justícia; s. 15; tasr]