Niektoré potraviny pôjdu charite

Od nového roka musia väčšie obchody darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitám. Výrobky majú byť bezpečné. Ak to neurobia, hrozia im pokuty do výšky stotisíc eur. Zväz obchodu vidí v zákone diery. Aj niektoré charitatívne organizácie tvrdia, že problém môže nastať s uskladnením väčšieho množstva potravín. Sú na to prísne predpisy.

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Od nového roka musia väčšie obchody darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitám. Výrobky majú byť bezpečné. Ak to neurobia, hrozia im pokuty do výšky stotisíc eur. Zväz obchodu vidí v zákone diery. Aj niektoré charitatívne organizácie tvrdia, že problém môže nastať s uskladnením väčšieho množstva potravín. Sú na to prísne predpisy.“
Barbora Bodáková, redaktorka: „Povinnosť darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti budú mať prevádzky s rozlohou nad štyristo štvorcových metrov, za nesplnenie povinnosti im bude hroziť pokuta do výšky stotisíc eur. Zákon podporila ústavná väčšina poslancov.“
Eva Antošová, poslankyňa NR SR (SNS): „Na Slovensku ročne sa vyhodí sedemstotisíc ton potravín. Hlavným cieľom tohto zákona je, aby sa potravinami neplytvalo a aby tie potraviny, ktoré by v inom prípade skončili v kontajneri, putovali ďalej do domácností tam, kde to najviac potrebujú.“
Barbora Bodáková: „Podľa strany SaS je prijatie tohto zákona zbytočné, obchodné reťazce a charity to len byrokraticky zaťaží.“
Anna Zemanová, poslankyňa NR SR (SaS): „Možnosť darovať potraviny už bola dostatočne podľa nás legislatívne upravená a teraz vlastne pristupujú k tomu také nové byrokratické nadbytočné povinnosti - povinnosť uzatvoriť zmluvu, a hlavne tá zmluva nemá žiadne náležitosti. Nie je povedané v zákone, či musí byť ročná, na dobu neurčitú.“
Barbora Bodáková: „Zväz obchodu vidí v zákone viacero dier, povinnosť niečo darovať vnímajú ako protiústavnú. Ďalej upozorňujú na to, že obchody dostávajú miliónové pokuty, ak ponúkajú potraviny po minimálnej trvanlivosti a teraz majú povinnosť ich darovať.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR (telefonát): „Okrem iného hlavný problém je v tom, že je tuná povinnosť uzavrieť zmluvu. A čo keď tá druhá strana nebude chcieť uzavrieť zmluvu?“
Eva Antošová: „Je to v zákone riešiteľné a to tak, že úplne normálnym zápisom sa uvedie z objektívnych dôvodov potraviny nemohli byť v tomto čase odovzdané charite. Príde náhodná kontrola, kontrolór zodpovedný si toto prečíta.“

Barbora Bodáková: „Okrem potravín po dátume minimálnej trvanlivosti musia obchodné reťazce od nového roka darovať charitám aj takúto kozmetiku.“

Zdroj: [01.01.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Barbora Bodáková / Ľubomír Bajaník]