Návratnosť obalov v rámci zálohového systému bola 70-percentná

Pred rokom zavedený zálohový systém je úspešný. Kým spotrebitelia preukázali vysokú mieru zodpovednosti, zapojené organizácie a firmy veľké organizačné schopnosti. Aj preto sa podarilo za prvý rok vyzbierať viac ako 70 percent zálohovaných obalov, čím sa prekonal zákonný cieľ o 10 percent.
Pred rokom zavedený zálohový systém je úspešný. Kým spotrebitelia preukázali vysokú mieru zodpovednosti, zapojené organizácie a firmy veľké organizačné schopnosti. Aj preto sa podarilo za prvý rok vyzbierať viac ako 70 percent zálohovaných obalov, čím sa prekonal zákonný cieľ o 10 percent.
Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek prišlo ako novinka. Napriek kratšej príprave nového systému však naň boli Slováci dobre pripravení a motivovaní. „Vo veľkej väčšine sa k zálohovaniu postavili veľmi zodpovedne,“ pripomenula koncom minulého roka Lucia Morvai, vtedajšia riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.
Úľava aj pre prírodu
Zámerom zákonodarcu bolo dosiahnuť v prvom roku fungovania systému aspoň 60 percent podiel zberu nápojových obalov. Až v roku 2023 mala miera zberu dosiahnuť 80 percent. Preto predstavitelia Správcu zálohového systému, ako aj tí, ktorí sú do systému zapojení, ako napríklad výrobcovia nápojov a obchodníci, veria, že aj toto plánované číslo sa podarí dosiahnuť. Hlavným cieľom je, aby sa od roku 2025 zbieralo cez zálohový systém na recykláciu až 90 percent všetkých plastových fliaš a nápojových plechoviek. Ako podotkla Lucia Morvai, na každý zálohovaný obal sa viaže záloha 15 centov, ktoré zákazník pri nákupe síce zaplatí, ale po vrátení fľaše či plechovky dostane naspäť.
To, že zálohový systém, ktorým Slováci predbehli svojich susedov, je veľký úspech, konštatujú domáci aj zahraniční odborníci. „Jednorazové nápojové obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vodných tokov. Do polovici decembra 2022 sa vyzbieralo už takmer 800 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bola doteraz umiestnená jedna miliarda zálohovaných plastových fliaš a plechoviek,“ dodala Lucia Morvai.
Životné prostredie je prioritou
Dôležité pre úspech zálohovania je, že sa k nemu spotrebitelia od začiatku stavajú pozitívne. „Rozbehnutie zálohového systému na Slovensku sa podarilo veľmi dobre aj vďaka podpore obchodníkov a spotrebiteľov,“ poznamenal Roman Postl, managing director Tomra Collection Slovakia s tým, že zber a recykláciu nápojových obalov považujú za dôležitú recyklačné spoločnosti, výrobcovia nápojov aj obchodníci. Práve preto podporujú zálohový systém.
Obchodníkom záleží na životnom prostredí a snažia sa realizovať svoje obchodné aktivity tak, aby bola ich ekologická stopa čo najnižšia. Plastové fľaše a plechovky od nápojov vrátené do predajní a zálohomatov predstavujú pre recyklačné spoločnosti kvalitnejšiu surovinu ako bežný materiál zo separovaného zberu. Ide hlavne o úbytok olejových plastových fliaš či fliaš od mlieka či drogérie, čo má pozitívny vplyv na kontinuálnu a efektívnu výrobu plastového recyklátu.
Cirkularita obalov
Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre výrobcov nápojov cestou, ako zaručiť cirkularitu nápojových obalov. Keď sa vyzbierajú, zaradia ich na recykláciu a použitie na výrobu nových, takže z fliaš sa stanú opäť fľaše, z plechoviek sa stanú opäť plechovky. Ako zdôraznila Markéta Ryšková, project manager spoločnosti Kofola Česko a Slovensko, prostredníctvom zálohového systému na Slovensku sa podarilo vyzbierať oveľa viac fliaš a plechoviek, ako sa očakávalo. „Vďaka zálohovaniu sa na Slovensku podarilo naštartovať cirkularitu aj v kategórii jednorazových nápojových obalov, čo bol jeden z dôvodov, prečo Kofola od začiatku podporovala spustenie zálohovania.“
Zálohovanie týchto obalov aktívne podporuje Kofola aj v Českej republike a verí, že Česko bude nasledovať úspešný príklad zo Slovenska. „Sme radi, že naše PET fľaše a plechovky sú súčasťou
zálohového systému na Slovensku a že máme možnosť si vyzbieraný materiál odkúpiť a posunúť ho do výroby nových obalov. Aj my sami už niekoľko rokov používame rPET v obaloch našich nápojov, preto je pre nás tento aspekt veľmi dôležitý. Na Slovensku je v 100 percent rPET fľašiach balená naša minerálna voda Kláštorná Kalcia.“
Podľa Markéty Ryškovej je vidieť, že ľuďom príroda nie je ľahostajná. Pokračovať v zálohovaní teda má zmysel. V súčasnosti je totiž dôležité myslieť aj na úsporu primárnych surovín a materiálov na jednej strane a na druhej aj na energetickú náročnosť výroby obalov, kde recyklácia je tou ekologicky šetrnejšou metódou. Pri výrobe každej fľaše z rPETu sa ušetrí až 90 percent CO2.
Prinášame vám ochutnávku z aktuálneho čísla časopisu Systémy Logistiky 94/2023.
Celý článok, ktorý bol publikovaný v rámci rubriky Výrobná logistika, si môžete prečítať v časopis Systémy Logistiky 94/2023, alebo aj na našej webovej stránke.


Zdroj: [18.05.2023; systemylogistiky.sk; Aktuálne vydanie; 11:30; Vladimir Mato]
https://www.systemylogistiky.sk/2023/05/18/navratnost-obalov-v-ramci-zalohoveho-systemu-bola-70-percentna/