Na úrovni štátu, samospráv a príslušných odvetví  sa zatiaľ neprijali žiadne konkrétne kroky pre koncepčné a dlhodobé riešenie problému tzv. potravinových púští

Filip Kasana, viceprezident Zväzu obchodu SR: Problém tzv. potravinových púští, teda obmedzeného prístupu obyvateľov na vidieku k základným potravinám, sa v SR lokálne ako-tak darí riešiť len tam, kde miestne samosprávy našli zdroje na dotovanie prevádzky maloobchodov s potravinami z vlastných zdrojov (napríklad odpustením nájomného či dotovaním energií).

Riešením problému by podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) mohol byť online predaj či tzv. hybridné obchody fungujúce napríklad v ČR.
Bratislava 30. júla (TASR) - Problém tzv. potravinových púští, teda obmedzeného prístupu obyvateľov na vidieku k základným potravinám, sa v SR lokálne ako-tak darí riešiť len tam, kde miestne samosprávy našli zdroje na dotovanie prevádzky maloobchodov s potravinami z vlastných zdrojov (napríklad odpustením nájomného či dotovaním energií). Uviedol to pre TASR viceprezident Zväzu obchodu (ZO) SR Filip Kasana. Riešením problému by podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) mohol byť online predaj či tzv. hybridné obchody fungujúce napríklad v ČR.
"Rozdiely medzi tzv. bohatšími a chudobnejšími regiónmi Slovenska sa neustále prehlbujú. Najmä v okrajových vidieckych okresoch, v odľahlejších obciach a usadlostiach so stále sa zmenšujúcim počtom trvale žijúcich obyvateľov, podnikateľské subjekty sú nútené zatvárať svoje obchodné prevádzky nie pre nízke výnosy z obchodnej činnosti, ale pre trvalú stratu, ktorú obchodná prevádzka v takomto regióne vykazuje a dlhodobo ju nemôžu znášať," spresnil.
Dodal, že napriek viacročnej diskusii o uvedenom probléme, ktorú nastolilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Zväz obchodu SR, osobite aj COOP Jednota ako dominantný prevádzkovateľ vidieckych predajní, sa na úrovni štátu, samospráv a príslušných odvetví zatiaľ neprijali žiadne konkrétne kroky pre koncepčné, dlhodobé riešenie problému tzv. potravinových púští. "Súvisí to iste aj s finančnými zdrojmi štátu, dotknutých miest a obcí a podnikateľskej sféry v obchode," uzavrel viceprezident ZO SR.
Potravinové púšte považuje za problém aj predseda SAMO Martin Krajčovič. "Samozrejme, že to problém je, pretože tieto časti Slovenska strácajú perspektívu, keďže človek si tam nevie nakúpiť ani základné potraviny," povedal.
"Riešenia by mohli byť rôzne, záleží na každom jednom mieste, kde takáto púšť vznikla. Niekde je to o podpore súčasnej predajne, inde môže prísť k pokrytiu cez online predaj. Rovnako už aj v Českej republike sú hybridné obchody, ktoré vedia väčšinu dňa fungovať bez personálu, čo je tiež jedna z možností, ako riešiť potravinové púšte," doplnil Krajčovič.

Zdroj: WEB | Dátum: 30.07.2023 | Zdroj: dnesky.sk | Vydavateľ: Nearby smart communication s.r.o.