Na MPRV SR sa za okrúhlym stolom stretli zástupcovia obchodníkov a potravinárov

Vysoké ceny energií, inflácia a ďalšie vstupy, ktoré priamo ovplyvňujú ceny potravín boli témou okrúhleho stola zástupcov producentov potravín, obchodných reťazcov a predstaviteľov MPRV SR.

Bratislava, 19.09.2022 
Vysoké ceny energií, inflácia a ďalšie vstupy, ktoré priamo ovplyvňujú ceny potravín boli témou okrúhleho stola zástupcov producentov potravín, obchodných reťazcov a predstaviteľov MPRV SR. Išlo o pokračovanie separátnych rokovaní s obchodnými reťazcami a s domácimi potravinármi s cieľom nájsť spoločné riešenie na podporu domácej produkcie potravín.
Dnešný okrúhly stôl na pôde MPRV SR za účasti ministra Samuela Vlčana bol prerušený, pretože sa prítomní zhodli, že len  riešenie vysokých cien energií pre výrobné podniky, ale aj pre obchodníkov, môže posunúť rokovanie k téme zlepšenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a podpore predaja domácich potravín. Riešenie pripravuje agrorezort spolu s rezort hospodárstva a financií.