NA COOP JEDNOTU sa môžete spoľahnúť AJ V ŤAŽKÝCH ČASOCH

Tradičný predajca potvrdzuje svoj celospoločenský význam aj v čase pandémie. Prostredníctvom viac ako dvetisíc predajní poskytuje obyvateľom čerstvé, zdravé a kvalitné potraviny, čím zároveň podporuje slovenských poľnohospodárov, potravinárov a dodávateľov. Na druhú vlnu koronavírusu sa COOP Jednota dôkladne pripravila. Ako ju zvláda, priblížil vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko BRANISLAV LELLÁK.
Najväčšia potravinová sieť COOP Jednota
Tradičný predajca potvrdzuje svoj celospoločenský význam aj v čase pandémie. Prostredníctvom viac ako dvetisíc predajní poskytuje obyvateľom čerstvé, zdravé a kvalitné potraviny, čím zároveň podporuje slovenských poľnohospodárov, potravinárov a dodávateľov. Na druhú vlnu koronavírusu sa COOP Jednota dôkladne pripravila. Ako ju zvláda, priblížil vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko BRANISLAV LELLÁK.
*Na Slovensku platia prísne bezpečnostné opatrenia, aká je situácia v obchodoch? Predsa len, prevádzkujete ich po celej krajine vyše dve tisícky.
Za všetkých dvadsaťšesť spotrebných družstiev v systéme COOP Jednota môžem konštatovať, že sme sa dôkladne pripravili. Našich desať logistických centier strategicky rozmiestnených po celej krajine je zaplnených tovarom, sklady aj predajne viackrát denne intenzívne dezinfikujeme, neustále sme v kontakte so štátnymi orgánmi a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Kolegovia v predajniach, v skladoch i na centrálach robia všetko pre to, aby uspokojili potreby aj najnáročnejších zákazníkov a dennodenne potvrdzujú, akí sú pre nás dôležití. Ich nasadenie a obetavosť si nesmierne vážim a som za ňu vďačný.
*Nečelíte tlaku zákazníkov najmä v súvislosti s plošným testovaním na Covid-19?
Nápor na predajne sme zažili pred pilotným testovaním na Orave a v Bardejove. Ľudia sa zásobili predovšetkým trvanlivým tovarom,múkou, cukrom, ryžou, cestovinami a konzervami. Zvýšený záujem bol o cigarety. Som však veľmi rád, že sme situáciu zvládli a potvrdili, že si dôveru našich zákazníkov zaslúžime. V štyroch okresoch, kde bolo testovanie, teda v Námestove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne a v Bardejove prevádzkujeme celkovo stodva predajní a v prípade potreby sme boli pripravení tovar i zamestnancov predisponovať tak, aby sme umožnili dostupnosť potravín ľuďom v blízkosti ich obydlia. Zabezpečiť prístup k potravinám aj obyvateľom vidieka považujeme za mimoriadne dôležité, v tom vidím naše poslanie. Tu je veľký rozdiel medzi COOP Jednotou a zahraničnými reťazcami, ktoré predajne prevádzkujú predovšetkým vo veľkým mestách s vyššou nákupnou silou. Situácia v predajniach sa už upokojila a môžem povedať, že je v štandardnom režime.
*Veľa sa hovorí o ľuďoch v prvej línii, ktorí museli pracovať aj bezprostredne po nástupe pandémie.Medzi zdravotníkmi a záchranármi trochu zanikajú predavačky, ktoré však tiež boli v prvej línii, denne vystavené tlaku spotrebiteľov. Aké bezpečnostné a hygienické opatrenia platia v predajniach?
Nesmierne si vážime nasadenie a obetavosť kolegov. Zamestnávame viac ako štrnásť tisíc ľudí a vnímame aj vysokú mieru zodpovednosti voči nim. Lojalita zamestnancov nás utvrdila, že práca s ľuďmi má veľký význam. Robíme všetko pre to, aby sa zamestnanci aj zákazníci cítili v predajniach bezpečne. Veľa čerpáme z opatrení, ktoré sme realizovali v uplynulom polroku. Pokračujeme v intenzívnej dezinfekcii predajní, nákupných vozíkov a košíkov. Zamestnancov sme opätovne preškolili ohľadom bezpečnostných opatrení.Neustále kontrolujeme stav zásob predovšetkým trvanlivých potravín a drogistických potrieb. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme spotrebiteľom zabezpečili dostatok sortimentu.
*Počas prvej vlny pandémie prichádzali obchody s nápadmi ako dostať tovar k zákazníkom.Vy ste rozšírili on-line nákup a prišli ste so špeciálnou ponukou pre dôchodcov, ktorí si mohli vo vybranom čase objednať potraviny telefonicky. Aká bola odozva na tieto kroky?
Pozitívna.V spolupráci s miestnymi obecnými úradmi sa podarilo docieliť, že ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prísť do predajní, sa k nákupu dostali. To platí aj počas druhej vlny.Na regionálnej úrovni opäť vyvíjame aktivity, ktoré pomáhajú zabezpečiť základné potraviny najmä seniorom a imobilným zákazníkom. Koronakríza potvrdila význam on-line predaja a služby e-shopu budeme v budúcnosti rozširovať.
*Viackrát ste počas roka zdôraznili, že pandémia potvrdila nesmierny spoločenský význam COOP Jednoty.Ako ste to mysleli?
Všetci si určite pamätajú, aká panika zavládla, keď sa na Slovensku potvrdil koronavírus. Najmä starší ľudia sa báli cestovať do väčších miest za nákupmi, koncentrácia ľudí je tam predsa len vyššia. Spotrebitelia začali prirodzene uprednostňovať malé regionálne predajne v blízkosti bydlísk. A práve tu potvrdil obchodný systém COOP Jednota svoj verejnoprospešný záujem. Nebyť našich predajní, títo ľudia by boli v mnohých prípadoch prinútení za nákupom vycestovať. Konkurencia z ekonomických dôvodov sústreďuje obchody skôr do väčších miest, v našej firemnej politike však verejnoprospešný záujem stojí v rebríčku hodnôt mimoriadne vysoko. Aj preto dlhé roky udržiavame niektoré predajne aj napriek červeným číslam.
*Čo vás koronakríza naučila?
Epidémia koronavírusu prišla nečakane a narušila bežný život a nákupné zvyky Slovákov zo dňa na deň. Vniesla do života zákazníkov neistotu, čo priamo ovplyvnilo v rôznych vlnách maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov.Ako najväčší domáci predajca potravín sme museli reagovať pružne a zvládnuť nápor nových skutočností, ktoré sa dotkli zásobovania a kolegov. Taktiež sme sa museli naučiť rýchlo reagovať na meniace sa vládne opatrenia, ktoré bolo potrebné implementovať doslova do dvadsiatich štyroch hodín. Vo všetkom zlom ale treba hľadať aj dobré. Dnešná situácia ukazuje, ako sa dokáže svet zmeniť za pár dní, aké dôležité je vážiť si prácu a jeden druhého.
COOP Jednota si stále drží pozíciu jednotky v predaji slovenských potravín, situáciu nezmenila ani pandémia.Podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) poskytujete najväčší priestor slovenským produktom na pultoch predajní spomedzi všetkých reťazcov.
Podpora slovenskosti je v našej firemnej DNA. Hlavne v neľahkých časoch pandémie sa ukázalo, aké dôležité je postavenie systému COOP Jednota pre spotrebiteľov a slovenských dodávateľov. Puto spolupráce s lokálnymi aj väčšími a nadnárodnými dodávateľmi sa posilnilo. Práve v období zatvárania a obmedzovania gastro prevádzok, škôl a škôlok sa na nás obracajú dodávatelia o pomoc pri odberoch, predovšetkým čerstvých potravín, a nahradenie výpadkov v gastre. Chápeme ich, nakoľko taká kravička dáva mlieko každý deň a je jej jedno či je sobota, nedeľa alebo nikým nechcená pandémia. Mlieko treba spracovať a vyrobiť z neho čerstvé chutné produkty, ktoré treba ponúknuť zákazníkom.
Tu vidím ďalšie veľké prepojenie s potravinármi, poľnohospodármi a pestovateľmi, situácia je pre každého náročná. Výsledky prieskumu PKS nás tešia, ale rád by som zdôraznil, že dôležitejšie, ako vystavenie je predaj slovenských potravín, a ten dosahujeme na úrovni približne 70 percent. Snažíme sa spotrebiteľom prízvukovať, že kúpou slovenských výrobkov majú zaručenú nielen čerstvosť a kvalitu, ale ich nákup má aj pridanú hodnotu. Podporia slovenských pestovateľov a chovateľov, ktorí to aj vzhľadom na nízke dotácie nemajú jednoduché, pomôžu ekonomike, podporia zamestnanosť a udržanie pracovných miest nielen v prvovýrobe, ale aj v spracovateľskom priemysle a v potravinovej sieti. A čo je veľmi dôležité, predaj a kúpa slovenských potravín prispievajú k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti. Som veľmi rád, že COOP Jednota ide všetkým reťazcom príkladom a podporuje slovenských dodávateľov aj v čase pandémie.Ako iste viete, našou silnou stránkou je lokálnosť a mňa teší, že počet regionálnych dodávateľov v týchto náročných mesiacoch stúpol, dokonca presiahol tisícku. Touto cestou sa chcem všetkým obchodným partnerom poďakovať za férovú spoluprácu, ktorú budeme ďalej rozvíjať.
*O ktoré slovenské výrobky majú zákazníci najväčší záujem?
Medzi najpredávanejšie patria vajíčka, mlieko,hydina,med, cestoviny, zo zeleniny konzumné zemiaky. Rád by som spomenul aj množstvo regionálnych výrobcov, ktorí zásobujú predajne v závislosti od regiónu, v ktorom pôsobia.Najviac – až tretinu – tvoria pekári. Slovenským dodávateľom poskytujeme priestor aj vo výrobkoch predávaných pod značkou COOP Jednota.Tam je ich zastúpenie vo výške 85 percent. Teší nás, že tieto produkty sa medzi spotrebiteľmi tešia mimoriadnej obľube. Súvisí to najmä s pomerom vysokej kvality a nižšej ceny.
*Konkurenciou vidieckym obchodom je ambulantný predaj, na ktorý dlhodobo obchodníci poukazujú,no zdá sa, že z ulíc slovenských dedín stále nevymizol. Ako ho vnímate?
Prostredníctvom ambulantného predaja prúdi na Slovensko veľa nadbytočných výrobkov z Poľska, Česka a z Nemecka. Snažíme sa spotrebiteľov vzdelávať, že to nie je vždy len o cene a dôležitý je pôvod a kvalita. Na Slovensku vieme vyrobiť chutné a zdravé potraviny, ktoré sú hlavne naše.Dôležité je, aby si zákazníci uvedomili, že predaj, napríklad, mäsa alebo hydiny z auta, môže byť vysoko rizikový a zdraviu nebezpečný, nakoľko tovar neprešiel veterinárnou kontrolou. V neposlednom rade cezhraničný ambulantný predaj významne ovplyvňuje rentabilnosť malých vidieckych predajní. Snažíme sa na to neustále upozorňovať kompetentné autority. Žiaľ, neohlásený ambulantný predaj stále mnohí starostovia a primátori povoľujú.
*Aké sú plány COOP Jednoty na najbližšie obdobie?
Napriek pandémii modernizujeme ďalej obchodnú sieť.Ako zodpovedný predajca pripravujeme aj projekt zameraný na edukáciu spotrebiteľov v oblasti ochrany životného prostredia. V roku 2021 prinesieme zákazníkom niekoľko inovácií v oblasti digitalizácie a vlastnej značky.

MALOOBCHODNÁ SIEŤ COOP JEDNOTA JE MEDZI VEREJNOSŤOU ZNÁMA AKO NAJVÄČŠÍ PODPOROVATEĽ SLOVENSKEJ PRODUKCIE A TENTO TITUL JEJ ROZHODNE NEPATRÍ NÁHODOU. PODĽA TOHTOROČNÉHO PRIESKUMU POTRAVINÁRSKEJ KOMORY SLOVENSKA PONÚKA NA PULTOCH NAJVÄČŠÍ PRIESTOR SLOVENSKÝM VÝROBKOM ZO VŠETKÝCH REŤAZCOV.

Zdroj: [24.11.2020; Slovenka; ROZHOVOR; s. 34,35; red]