Martin Katriak: Reakcia na článok

V 13. tohtoročnom vydaní Roľníckych novín som si na strane 39 prečítal článok pod titulkom „ Obchodné reťazce nechcú vajcia z klietok….". Zistil som, že tento článok obsahuje niektoré nepresnosti, na ktoré si dovoľujem nižšie krátko reagovať.
Reakcia na článok
V 13. tohtoročnom vydaní Roľníckych novín som si na strane 39 prečítal článok pod titulkom „ Obchodné reťazce nechcú vajcia z klietok….". Zistil som, že tento článok obsahuje niektoré nepresnosti, na ktoré si dovoľujem nižšie krátko reagovať.
Slovenskí obchodníci, združení vo Zväze obchodu SR, nakupujú vajcia takmer všetky od slovenských producentov, tieto majú výbornú kvalitu a primeranú cenu. To, že ide o vajcia z klietkového chovu, nič nemení na vyššie uvedenom konštatovaní, slovenskí obchodníci kupujú vajcia predovšetkým od slovenských producentov, o čom svedčí podiel predávaných vajec vysoko nad 90%.
Nie je to tak, ako je uvedené v titulku článku, že obchodné reťazce nechcú vajcia z klietok, toto tvrdenie sa iste netýka slovenských obchodníkov. Vieme, že kvalita vajec nezávisí od spôsobu chovu, rozhodujúcim faktorom je krmivo. A slovenskí spotrebitelia to vedia, preto sa dožadujú slovenských vajec, ako aj pri iných druhoch potravín, a túto ich požiadavku im slovenskí obchodníci radi plnia. Nakoniec, podľa našich informácií, viac ako 90 % vajec vyrobených na Slovensku, pochádza z klietkového chovu.

MARTIN KATRIAK Prezident Zväzu obchodu SR

Zdroj: [03.04.2019; Roľnícke noviny; Spravodajstvo; s. 3; MARTIN KATRIAK]