O NAŠICH ČLENOCH - Veľkoobchod Labaš spolieha v komunikácii na GFI KerioConnect

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že Labaš, najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami, využíva riešenie GFI KerioConnect na efektívnu podnikovú komunikáciu. Riešenie, ktoré nasadila a spravuje firma RD-System Slovakia, poskytuje pracovníkom spoločnosti komfortnejšiu prácu s e-mailami, vyššiu produktivitu a vyššiu úroveň bezpečnosti.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že Labaš, najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami, využíva riešenie GFI KerioConnect na efektívnu podnikovú komunikáciu. Riešenie, ktoré nasadila a spravuje firma RD-System Slovakia, poskytuje pracovníkom spoločnosti komfortnejšiu prácu s e-mailami, vyššiu produktivitu a vyššiu úroveň bezpečnosti.
Firma prevádzkovala starší systém elektronickej pošty, ktorý poskytoval iba základné funkcie a neumožňoval sofistikovanejšiu prácu s e-mailami, zdieľanie kalendárov, rozšírenie do mobilných zariadení a pod. S postupným nárastom e-mailovej komunikácie v podniku – na úkor telefonických hovorov či faxových správ – rástli tiež nároky na firemné poštové systémy av neposlednom rade aj na zabezpečenie užívateľských mailboxov. Každý deň aktuálne do firmy prichádza a odchádza na 6 400 e-mailov s celkovým objemom takmer 2 GB dát. Zákazník nasadil poštový systém GFI KerioConnect vrátane napojenia na klienta Microsoft Outlook.
Užívatelia v rámci riešenia využívajú hlavne e-maily, kalendáre a taktiež elektronickú poštu v mobilných zariadeniach. Súčasťou riešení, na ktoré sa v súčasnosti spolieha 320 užívateľov, sú tiež dôležité prvky IT bezpečnosti vrátane antivírusovej a antispamovej ochrany a možnosť archivácie elektronickej pošty.
Riešenie GFI KerioConnect splnilo očakávania na bezpečný on-premisie e-mailový systém za prijateľné náklady. V porovnaní s predchádzajúcim e-mailovým systémom ponúka GFI KerioConnect jednotlivým užívateľom spoločnosti komfortnejšiu prácu s e-mailami, vyššiu produktivitu vďaka integrácii s kalendárovými záznamami a lepšie zabezpečenie vďaka antivírusovej ochrane a archivácii pošty.
„Okrem veľkoobchodnej činnosti náš zákazník prevádzkuje aj 33 vlastných maloobchodných predajní, čo sa okrem iného prejavuje na veľmi intenzívnej e-mailovej komunikácii,“ povedal Ing. Rudolf Horváth, technický riaditeľ, RD-System Slovakia.
„Aj keď sa postupne objavujú nové formy komunikácie vrátane chatovania či aplikácií pre spoluprácu, elektronická pošta v spoločnosti Labaš stále predstavuje kľúčovú infraštruktúru. Z tohto pohľadu reprezentuje nami prevádzkované riešenie GFI KerioConnect dobrý kompromis medzi širokou funkčnosťou, jednoduchou správou a celkovými nákladmi na vlastníctvo.“


Zdroj: [08.11.2022; systemylogistiky.sk; Spravodajstvo; 16:20; tomas szmrecsanyi]
https://www.systemylogistiky.sk/2022/11/08/velkoobchod-labas-spolieha-v-komunikacii-na-gfi-kerioconnect/